Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 149-МИ
Русе, 09.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Стелиян Богданов Стефанов – кандидат за кмет на община Русе, издигнат от МК МИР, относно нарушение на предизборната кампания от кандидата за кмет на община Русе Елеонора Николова, издигната от МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21).

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 167 от 09.10.2019 г. от Стелиян Богданов Стефанов – кандидат за кмет на община Русе, издигнат от МК МИР, в която се твърди за извършени нарушения на чл.183 ал.2 от ИК и Решение № 794-МИ / 27.08.2019 г. от кандидата за кмет на община Русе Елеонора Николова- издигната от  МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21)  на територията на гр. Русе, като в поставените агитационни материали тип „плакат“ се съдържа информация, че „ купуването и продаването на гласове е престъпление, но тази информация заема видимо по- малко от 10 % от лицевата площ на плакатите. Към жалбата е приложена снимка на плакат формат А4.

         Твърди се също така, че в поредица от публикации в местния печат , по-конкретно във в-к „Утро“ в бр. 226 от 01.10.2019 г. и бр.225 от 30.09.2019  и в-к „Бряг“ в бр.113 / 02.03.2019 г. , бр. № 112 от 30.09.-01.2019 г. и бр. № 111 от 27-29.09.2019 г. се съдържат рекламни карета на кандидата за кмет на община Русе Елеонора Николова, в които информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление“ също заема по-малко от 10 № от площта на каретата. Посочени са и 2 бр. на в-к „Утро“ и 1 бр. от в-к „Бряг“, в които са поместени публикации, отразяващи кампанията на кандидата за кмет Елеонора Николова, в които изобщо липсва информацията „Купуването и продаването на гласове“.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

По първото твърдение членове на комисията извършиха  проверка на място на поставените върху регламентирани места  агитационни материали на кандидата за кмет Елеонора Николова  в реален формат.  Констатира се, че плакатите   съдържат изискуемото се в чл.183 ал.2 от ИК съдържание, но не отговарят точно на изискването за 10% от лицевата площ. Формално е извършено нарушение, но в жалбата не е посочен нарушител, спрямо когото да се предприемат предвидените в закона мерки.

При проверка на цитираните в жалбата броеве на местните печатни  издания не се установиха твърдените нарушения на закона, като в част от посочените броеве на вестниците изобщо липсват такива материали, а в останалите се касае за редакционни публикации, отразяващи събития в град поради което и в тази част жалбата е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата, поради липса на конкретен нарушител.

УКАЗВА  на МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21) незабавно ДА ПРИВЕДАТ АГИТАЦИОННИТЕ СИ МАТЕРИАЛИ  в съответствие с изискванията на закона.

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 20:10 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения