Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Русе, 11.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Иво Пазарджиев, кандидат за общински съветник от МК „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ), относно нарушение на предизборната кампания от Невяна Атанасова -кандидат за кмет на кметство Тетово,издигната от ПП „ГЕРБ“.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 181 от 11.10.2019 г. от Иво Пазарджиев – кандидат за общински съветник от МК „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ), в която се твърди за извършени нарушения от кандидата за кмет на кметство Тетово -  Невяна Атанасова.

 В жалбата се сочат оплаквания относно това, че лицето Атанасова продължавало да посещава сградата на кметството и кабинета на кмета, въпреки че към момента нямала това правно основание, поради това, че същата е в отпуск.

 На следващо място се изнасят твърдения за бъдещи намерения на госпожа Атанасова. Изнесени са данни от телефонен разговор на кандидата за общински съветник и жалбоподател към кандидата за кмет на кметство Тетово.

Иска се предприемане на превантивни действия от кмета на Община Русе, а от Общинската избирателна комисия се иска да даде указания на кандидата за кмет на кметство да спазва ИК, по отношение на водената от нея агитация.

 Иска се Кметът на Община Русе и ОИК – Русе да предприемат действия, във връзка с ограничаване достъпа на лицето Невяна Атанасова до сградата на кметство Тетово, като същата да бъде допускана до него на равно с останалите граждани.

След като се взеха предвид изложените твърдения в жалбата, както и след като се съобразиха съответните законови разпоредби ,ОИК Русе счита, следното:

Изнесените твърдения са без всякаква подкрепа от доказателствен материал, който да бъде съобразен от комисията. Отделно от това, комисията не може да ограничава свободното придвижване на гражданите или кандидатите, които са регистрирани за участие в съответните избори. В жалбата не се навежда разпоредба, която да е нарушена от ИК.

По отношение на твърденията за евентуално предстоящо нарушение от страна на кандидата за кмет Невяна Атанасова по време на предстоящия празник на селото на 12.10.2019 год. ОИК Русе, че и  в тази си част жалбата е неоснователна. Бъдещите намерения на кандидатите не могат да бъдат нито санкционирани, нито обсъждани. Твърденията за проведени телефонни разговори и тяхното съдържание не са годни доказателства, които да бъдат относими и обсъдени в това производство. По направените искания, насочени към кмета на Община Русе, ОИК – Русе не може да се произнесе.

 Направеното искане за ограничаване на достъпа на кандидата за кмет Невяна Атанасова до сградата на кметство Тетово е недопустимо, предвид липсата на посочени конкретни нарушения, както и е в противоречие с разпоредбите на ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 от ИК, Общинска избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата от Иво Пазарджиев – кандидат за общински съветник от  МК „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) като неоснователна и недоказана.

 

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 11.10.2019 в 19:21 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения