Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ
Русе, 15.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, относно нарушение чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с поставени агитационни материали на територията на община Русе.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 195  от 15.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на територията на гр. Русе. Агитационни материали на  МК „БСП за България“ и регистриран кандидат за независим общински съветник Стефан Бояджиев са разлепени на различни места на територията на град Русе, а именно:

 1. На електро-разпределителна касета на бл.Рупел между вх.4 и вх.5
 2. Електро-разпределителна касета на бл.Родопи от страната на ул.Родопи.
 3. Трафопост Родопи.
 4. Отдушник срещу трафопост Родопи на ул.Родопи.
 5. Трафопост Люлин.
 6. Трафопост Мара Гидик.
 7. На електро-разпределителна касета на ул.Хан Крум, бл.Дружба.
 8. На електро-разпределителна касета на ул.Хан Крум до клиника „Д-р Дулитъл“
 9. Необитаем имот в началото на ул. „Кирил Старцев“.

 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

Комисията констатира, че посочените агитационни материали на МК „БСП за България“ и регистриран кандидат за независим общински съветник Стефан Бояджиев са поставени на нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.3 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Бедрос Пехливанян, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановени конкретни нарушители.

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на ИК по отношение както на агитационните материали на МК „БСП за България“ така и на регистриран кандидат за независим общински съветник Стефан Бояджиев.

УКАЗВА на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.3 от ИК описани в мотивите на настоящето решение.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 15.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения