Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
Русе, 22.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК БСП за България

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 226 от 21.10.2019 г. от  Пламен Рашев – упълномощен представител на МК БСП за България, в която се твърди, че в поставени агитационни материали информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема площ много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което е в нарушение на чл.183, ал.2 от ИК, а именно, че информацията, а не полето, трябва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. Агитационните материали са разположени на следните места в гр.Русе: бл. “Българска роза“ (бул.Ген.Скобелев 31), бл.Поп Харитон (бул.Ген.Скобелев 48) и бл.Панайот Хитов.

Към жалбата е приложен снимков материал на изброените агитационни материали, както и Становище на фирма АНДРОМЕДА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД за извършено замерване на агитационния материал.

На 22.10.2019 бе извършена проверка от членове на ОИК Русе, при която е установено, че част от агитационните материали посочени в жалбата, отговарят на изискванията на чл.183, ал.2 от ИК, за което е съставен констативен протокол №2 / 22.10.2019 г.

В ОИК Русе с вх.№ 242 / 22.10.2019 год. е постъпило писмо от ПП ГЕРБ относно взети мерки от рекламната агенция, която ги е изработила по отстраняване на несъответствия в агитационни материали, които ще приключат до 23.10.2019 год. /до края на деня/.

ОИК Русе като взе предвид извършената проверка и постъпилите писмени доказателства намира за установено, че е извършено нарушение по чл.183, ал.2 от ИК относно агитационните материали, поставени на следните места: гр.Русе, бул.Ген. Скобелев 31, бл.Българска роза и бул.Ген. Скобелев 48, бл. Поп Харитон. На останалите, изброени в жалбата, не е констатирано нарушение. С оглед представеното писмено доказателство за отстраняване на допуснато нарушение намира, че не следва да се постановява решение за премахване на посочените агитационни материали.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 от ИК, ОИК – Русе

  

 Р Е Ш И:

 

 УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл.183, ал.2 от ИК относно агитационните материали, поставени на следните места: гр.Русе, бул.Ген. Скобелев 31, бл.Българска роза и бул.Ген. Скобелев 48, бл. Поп Харитон, но същите не подлежат на премахване поради отстраняване на нарушението в срок до 23.10.2019 год.

 

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 22.10.2019 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения