Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 296 MИ
Русе, 03.11.2015

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в решението за избор на кмет на кметство Просена от 01.11.2015г.

След извършване на служебна проверка  от ОИК - Русе, на издадено Решение за избор на кмет на кметство Просена от 01.11.2015г. – Приложение № 86 -МИ  комисията установи, че е допусната явна фактическа грешка в решението., където вместо „избран на втори тур“ е записано „ на първи тур“. и поради, което  на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

Допуска на основание чл. 62 ал.2 от АПК поправка на явна очевидна фактическа грешка в решението за избор на кмет на кметство Просена от 01.11.2015г. като текстта „ ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Просена, област Русе, на първи тур“ се заменя с „ ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Просена, област Русе, на втори тур“.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 03.11.2015 в 18:31 часа

Свързани решения:

295 МИ/01.11.2015

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения