№ 313 МИ / 05.02.2018

ОТНОСНО : заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

№ 312 МИ / 23.01.2018

ОТНОСНО : обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

№ 311 МИ / 07.12.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

№ 310 / 05.06.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на Галин Григоров като общински съветник, във връзка с назначаването му за Областен управител на област Русе.

№ 309 МИ / 11.04.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Борислав Богомилов Иванов и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

№ 308 МИ / 04.04.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Пенчо Пламенов Милков и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

№ 307 МИ / 24.01.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Георгиев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

№ 306 МИ / 01.04.2016

ОТНОСНО : сигнал на г-жа Светла Николаева

№ 305 МИ/НР / 05.02.2016

ОТНОСНО : приемане на избирателни списъци от ТЗ ГРАО – Русе и поставянето им в помещението за съхранение на изборните книжа и материали.

№ 304 МИ / 11.12.2015

ОТНОСНО : жалба с вх. № 427/09.12.2015 г., подадена от Виктор Стоянов

№ 303 MИ / 16.11.2015

ОТНОСНО : Изменение на Решене 302-МИ от 14.11.2015 на ОИК Русе.

№ 302 MИ / 14.11.2015

ОТНОСНО : унищожаване на технологичния брак и използваните печатни форми в „Дунав прес“ АД

№ 301 MИ / 14.11.2015

ОТНОСНО : проверка на технологичния брак и използваните печатни форми в „Дунав прес“ АД

№ 300 MИ / 06.11.2015

ОТНОСНО : Допълване на Решене 293-МИ от 01.11.2015 на ОИК Русе.

№ 299 МИ / 06.11.2015

ОТНОСНО : начин и място на обявяване на решенията на ОИК Русе, след 7-дневния период от обяваване резултатите от изборите за общински съветници и за кметове в Община Русе, Област Русе на 25 октомври 2015 г.

№ 298 МИ / 06.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избрани общински съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

№ 297 MИ / 05.11.2015

ОТНОСНО : заличаване на кандидат от кандидадската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ.

№ 296 MИ / 03.11.2015

ОТНОСНО : поправка на очевидна фактическа грешка в решението за избор на кмет на кметство Просена от 01.11.2015г.

№ 295 МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРОСЕНА

№ 294 МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : жалба с вх. № 398/30.10.2015 г., подаден от Maриян Йорданов Димитров

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения