Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 297 MИ
Русе, 05.11.2015

ОТНОСНО: заличаване на кандидат от кандидадската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ.

С Решение  № 82- МИ от 18.09.2015г на ОИК Русе Пламен Пасев Стоилов е регистриран като кандидат за общински съветник предложен от ПП ГЕРБ. С Решение от 26.10.2015г същия е избран за кмет на община Русе. Съгласно указанията дадени в Решение №2884/03.11.2015г. на ЦИК, когато кандидат за кмет от партия или коалиция, който е едновременно кандидат за общински съветник, бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и ОИК с решение го заличава от листата на предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Предвид гореизложеното  на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение №2884/03.11.2015г. на ЦИК Общинската избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

Заличава Пламен Пасев Стоилов, като кандидат за общински съветник, предложен от ПП ГЕРБ.

 

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 05.11.2015 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения