Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 304 МИ
Русе, 11.12.2015

ОТНОСНО: жалба с вх. № 427/09.12.2015 г., подадена от Виктор Стоянов

В Общинска избирателна комисия Русе е постъпила жалба с вх. № 427/09.12.2015 г., от  Виктор Стоянов, в която са изложени твърдения, че в град Русе, ул „Тетово“ 1 на оградните пана на строителен обект не са премахнати агитационни материали на ПП ГЕРБ.

При извършена проверка на посочения в жалбата адрес не е установено визираното нарушение на чл. 186, ал. 3 от ИК, за което е изготвен протокол от извършената проверка с приложен снимков материал.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе,

Р Е Ш И:

Остава без уважение на жалба с вх. 427/09.12.2015 г.,

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 11.12.2015 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения