Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 310
Русе, 05.06.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Галин Григоров като общински съветник, във връзка с назначаването му за Областен управител на област Русе.

Общинска избирателна комисия – Русе

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 310 МИ

Русе, 05.06.2017

 

 

Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник  Галин Тодоров Григоров и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 

В Общинска избирателна комисия – Русе постъпи заявление от общинския съветник Галин Григоров с вх. № 452/05.06.2017 г., относно предсрочно прекратяване пълномощията му като общински съветник, във връзка с назначаването му за Областен управител на област Русе.

Към посоченото по-горе заявление са приложени Решение № 296/31.05.2017 г. на Министерски съвет на Република България за назначаване, за Областен управител на област Русе и акт за встъпване в длъжност.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.

 

Предвид гореизложеното на основание 87, ал, 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30 ал. 4 т. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Русе

 

РЕШИ:

 

Прекратява пълномощията на Галин Тодоров Григоров ЕГН ********** като общински съветник от листата на местна коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО в Общински съвет – Русе и обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Русе следващия в съответната листа кандидат на местна коалиция ПАТРИОТИТЕ - ВМРО, а именно: Валери Игнатов Матеев, ЕГН **********.

На избрания общински съветник да се издаде удостоверение.

Решението може да се оспори в срок до седем дни от обявяването му чрез ОИК - Русе пред Административен съд  Русе 

 

 

 

Председател:

Асен Станчев

 

Секретар:

Десислава Дивчева

 

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 05.06.2017 в 20:12 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения