Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Русе, 02.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на технически сътрудници към ОИК – Русе

С оглед подпомагане дейността на ОИК – Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., на основание чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 78 от ИК и т. 5 от решение № 616-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, ОИК – Русе,

Р Е Ш И:  

 1. Определя за технически сътрудник към ОИК  при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. – Петя Христова, ЕГН:**********, считано от датата на взимане на решението, до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат.
 2. Копие от решението на ОИК-Русе да се изпрати на Кмета на община Русе за сключване на граждански договори, с определеното за технически сътрудник лице. Месечното възнаграждение на технически сътрудници към ОИК да се определи съгласно т. 5.2 от решение № 616-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК.

 

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 02.10.2019 в 19:03 часа

Свързани решения:

13-МИ/11.09.2019

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения