Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 271-МИ
Русе, 16.03.2022

ОТНОСНО: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Постъпило е  заявление от 14.03.2022 г.  от Бедрос Левон Пехливанян от листата на  ПП ГЕРБ, с което същият на основание чл.30 ал.4 т.3 ЗМСМА чрез председателя на Общински съвет - Русе до ОИК - Русе заявява, че подава оставка като общински съветник.

 

Бедрос Левон Пехливанян е обявен за избран като общински съветник с Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 

Предвид входираното заявление, е налице основанието по чл. 30 ал.4 т.3 ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник при Общински съвет - Русе.

 

Съгласно Решение 231-МИ от 28.10.2019 г., ОИК – Русе следва да обяви за избран следващия в листата на ПП ГЕРБ под №  20 Данко Ганчев Павлов ЕГН ********. ОИК - Русе съобрази, че този кандидат е входирал своевременно заявление, чрез което недвусмислено е заявил волята си, че не желае да встъпи в пълномощия на общински съветник предвид служебни и лични ангажименти и невъзможност да изпълнява задължения на общински съветник.

 

 При тези обстоятелства Съгласно Решение 231-МИ от 28.10.2019 г., ОИК – Русе следва да обяви за избран следващия в листата на ПП ГЕРБ под №  21 Марияна Викторова Данова-Иванчева ЕГН **********.

 

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 30 ал.4 т.3 от ЗМСМА - Общинска избирателна комисия - Русе

  

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА НА Бедрос Левон Пехливанян ЕГН ********** от списъка на общинските съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ, обявен за избран с Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе.

 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Марияна Викторова Данова - Иванчева ЕГН **********, под № 21 от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 

Решението на ОИК - Русе подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 7 – дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 16.03.2022 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения