Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Русе, 14.10.2019

ОТНОСНО: от Емил Милушев относно агитационни материали на Венцислав Атанасов Ангелов - Кандидат за кмет и общински съветник

В ОИК Русе е постъпила жалба вх.№ 192/14.10.2019 г от Емил Милушев, в която се твърди, че има разположени агитационни материали на Венцислав Атанасов Ангелов Кандидат за кмет и общински съветник от партия „БНО“ , на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ и в района на „гара Разпределителна“ в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се иска премахването им.

         ОИК – Русе, след извършена проверка на място е констатирала, че посочените като агитационни материали са без изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК задължително съдържание. Конкретно -  липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от 10 сто от лицевата площ на така наречения агитационен материал. Решения за премахване на такива материали на партия Българско национално обединение вече са постановени за места, извън посочените в настоящата жалба.

ОИК – Русе счита, че и тези на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ и в района на „гара Разпределителна“ са в нарушение на чл.183 ал.2 ИК и се следва да бъдат премахнати от кмета на Община Русе.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК – Русе.

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183 ал.2 от ИК на 14.10.2019 г в гр.Русе, на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ и в района на „гара Разпределителна“, поставени Венцислав Атанасов Ангелов Кандидат за кмет и общински съветник от партия „БНО“.

 

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“, на кръстовището, формирано от бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“ от страната на Спортната зала, до Симовата мелница, на бул.“България“, на моста над бул. Христо Ботев и срещу бл.402 в кв.Чародейка, ул.“Филип Станиславов“ и в района на „гара Разпределителна“ в нарушение на чл.183 ал.2 ИК.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на транспарантите на кандидата за кмет на община Русе от партия „Българско национално обединение“ , поставени в нарушение на ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения