Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Русе, 18.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Бедрос Пехливанян упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 208  от 18.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян  – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, в която се твърди за извършени нарушения от  МК „Съюз на демократичните сили“, при поставяне на агитационен материал на втория вход на гр. Мартен, в посока от гр. Русе към гр. Силистра на метален парапет – поставен транспарант с техния кандидат за кмет на кметството.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна в частта относно искането за премахване на агитационния материал, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

         Извършена е проверка на място, както и в кметство Мартен и община Русе относно собствеността на имота, за което е съставен констативен протокол 1/18.10.2019 г. Видно от него имотът е бивша абонатна станция на КТМ , с неизяснен понастоящем собственик, поради което няма как да е получено съгласие от него за поставяне на агитационния материал.

Комисията констатира, че посоченият  агитационен материал на  МК „Съюз на демократичните сили“, е поставен  на  нерегламентирано място, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 и 3 от ИК, ОИК – Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183 ал.3 от ИК.

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационния материал, поставен в нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

Оставя без уважение жалбата относно санкциониране на виновно лице за извършено нарушение, поради недоказаност.

 

         Указва на кмета град Мартен да премахне агитационния материал, неотговарящ на изискванията на чл.183 ал.3 от ИК, поставен в град Мартен.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на  град  Мартен за премахване на агитационните материали, при нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 18.10.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения