Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 166-МИ
Русе, 18.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в Община Русе от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

В Общинска избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 212/18.10.2019 г. е постъпило предложение от Траян Тотев – упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“. Към предложението е приложен списък с предложените промени.

 

Като взе предвид постъпилото предложение за промени в съставите на СИК в Община Русе от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, съгласно приложен списък, и на основание чл. 87, ал.1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Русе

 

Р Е Ш И:

 

 ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в Община Русе лицата от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ и вместо тях НАЗНАЧАВА посочените в приложението към предложението лица.

 

Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в Общинска избирателна комисия  - Русе.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Шейнур Мейсуд Еюб

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения