Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 182-МИ
Русе, 23.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Стефка Велева и Елка Недкова

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх.№ 247/22.10.2019 г от Стефка Велева и Елка Недкова  за предприемане на необходимите мерки, във връзка с поставени предизборни агитационни материали на МК „Съюз на Демократичните сили“ на територията на гр. Мартен. Приложен е снимков материал.

ОИК – Русе констатира, че посочените агитационни материали са поставени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.4 от  ИК, тъй като са поставени на нерегламентирани места.  

ОИК – Русе счита, че посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на чл.183, ал.4 от ИК и следва да бъдат премахнати от кмета на гр. Мартен.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, във връзка с чл.183, ал.3 и ал.4 от ИК, ОИК – Русе.

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183, ал.3 и ал.4 от ИК  относно  агитационен материал /пана/, поставени на табелите за начало и край на населеното място и на двата входа на града.

Указва на кмета на гр. Мартен да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183, ал.3 и ал.4 от ИК, поставени от МК „Съюз на Демократичните сили“ на територията на гр. Мартен.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на гр. Мартен за премахване на агитационните материали /пана/,   поставени в нарушение на ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 23.10.2019 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения