Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 266 - МИ
Русе, 16.04.2021

ОТНОСНО: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българската пролет“, ПД „Социалдемократи“/

Постъпило е  писмо вх.№ 410 от 12.04.2021 г.от Председателя  на Общински съвет Русе, относно общински съветник от листата на  МК БСП за България под №1 Пламен Христомиров Рашев ЕГН **********, който е избран за народен представител.

С Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе Пламен Христомиров Рашев е обявен от ОИК Русе за избран за общински съветник от кандидатската листа на МК БСП за България  и е положил клетва на 11.11.2019 г. Предвид избирането му за народен представител в 45 НС от 19 МИР Русе, , е налице  основание по чл.30 ал.4 т.4 ЗМСМА /при избиране на общински съветник за народен представител пълномощията му се прекратяват предсрочно/.

Следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на МК БСП за България.  Съгласно Решение 231-МИ от 28.10.2019 г., ОИК – Русе следващия в листата на МК БСП за България под №16 е Нора Десиславова Стоянова ЕГН: **********.

Предвид изложеното, на основание чл.30 ал.4.т.4 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА НА  №1 Пламен Христомиров Рашев **********от списъка на общинските съветници, обявен за избран с Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе.

ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник Нора Десиславова Стоянова ЕГН: ********** под № 16 от листата на МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българската пролет“, ПД „Социалдемократи“/ .

Решението на ОИК - Русе подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 7 – дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс.

Зам. председател: Шейнур Мейсуд Еюб

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 16.04.2021 в 10:11 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения