Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 54-МИ
Русе, 15.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 55/15.09.2019 г. от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/, с което се заявява регистрация за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Русе в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението са приложени всички изискуеми от чл. 148, ал.5 от ИК документи,

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В бюлетината наименованието на местната коалиция  ще се изписва съгласно решението за регистрацията на коалицията: МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения