Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ
Русе, 21.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от ПП „Глас народен“.

Постъпило е предложение от ПП „Глас народен“ подадено от Мариета Волф с вх. № 69/17.09.2019 г., за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе  на 27 октомври 2019 г. Дадени са указания за отстраняване на несъответствия и с подадено предложение с вх. № 90 /20.09.2019 г. са изпълнени дадените указания.

Приложени са изискуемите от чл.414, ал.1 от Изборния кодекс документи за регистрация на листа за общински съветници.

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 24-МИ/13.09.2019 г. и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК- Русе

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе  на 27 октомври 2019 г., предложена от ПП „Глас народен“, както следва:

 1. Мариета Димитрова Волф, ЕГН **********
 2. Антони Милков Томов, ЕГН **********
 3. Владислава Георгиева Гарвалова, ЕГН **********
 4. Никола Мишев Гущеров, ЕГН **********.

 

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

* Публикувано на 21.09.2019 в 20:35 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения