ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Веселинова Тодорова850/24.10.2019г.
Александра Емилова Николова717/23.10.2019г.
Александър Красимиров Александров662/23.10.2019г.
Александър Стефанов Вълчев711/23.10.2019г.
Ана Стоянова Стоянова656/23.10.2019г.
Анастас Любенов Иванов729/23.10.2019г.
Анелия Стоянова Стоянова624/23.10.2019г.
Ани Георгиева Венкова777/23.10.2019г.
Антоанета Борисова Гочева690/23.10.2019г.
Антоанета Величкова Димова611/23.10.2019г.
Ахмед Мехмедов Джуджев696/23.10.2019г.
Ахмед Наим Кехаямехмед631/23.10.2019г.
Берна Самирова Мъстънова673/23.10.2019г.
Бехат Беджетов Боракай613/23.10.2019г.
Биляна Атанасова Милева-Димитрова732/23.10.2019г.
Бисерка Борисова Цанева661/23.10.2019г.
Бойка Петрова Христова701/23.10.2019г.
Борис Данаилов Попов646/23.10.2019г.
Борислав Йорданов Цонев800/23.10.2019г.
Борислав Павлов Цанев775/23.10.2019г.
Боян Весков Димитров797/23.10.2019г.
Валентин Вескинов Иванов769/23.10.2019г.
Валентин Калинов Владев744/23.10.2019г.
Валентин Маринов Шеев785/23.10.2019г.
Валентин Стефанов Ангелов779/23.10.2019г.
Валентин Филипов Радоев790/23.10.2019г.
Велизар Весков Великов638/23.10.2019г.
Величко Димитров Цонев707/23.10.2019г.
Венелин Гришков Ранков799/23.10.2019г.
Венета Тодорова Тодорова689/23.10.2019г.
Венислав Иванов Дацев789/23.10.2019г.
Венцислав Божидаров Иванов659/23.10.2019г.
Венцислав Иванов Атанасов813/23.10.2019г.
Венцислав Йорданов Георгиев768/23.10.2019г.
Веселинка Цонева Георгиева691/23.10.2019г.
Виолетка Владимирова Стоянова755/23.10.2019г.
Владислав Стоянов Радев620/23.10.2019г.
Галена Венелинова Гайдарова676/23.10.2019г.
Галина Дончева Александрова653/23.10.2019г.
Галина Николова Кожухарова718/23.10.2019г.
Гана Григорова Димитрова698/23.10.2019г.
Генади Красимиров Василев650/23.10.2019г.
Генка Ангелова Трифонова684/23.10.2019г.
Георги Василев Георгиев654/23.10.2019г.
Георги Иванов Василев803/23.10.2019г.
Георги Йорданов Георгиев680/23.10.2019г.
Георги Минчев Георгиев852/24.10.2019г.
Гергана Петрова Христова681/23.10.2019г.
Даниела Стефанова Петрова663/23.10.2019г.
ДАНИЕЛА СТЕФКОВА ХРИСТОВА795/23.10.2019г.
Дечка Иванова Мангозова765/23.10.2019г.
Джулия Руменова Здравкова805/23.10.2019г.
Диана Илиева Траянова616/23.10.2019г.
Дилян Ангелов Йорданов784/23.10.2019г.
Димитринка Кирилова Христова754/23.10.2019г.
Димитър Владимиров Неделчев814/23.10.2019г.
Димитър Георгиев Димитров758/23.10.2019г.
Димитър Спасов Захариев733/23.10.2019г.
Диян Цанков Димов692/23.10.2019г.
Дорияна Драгомирова Митева791/23.10.2019г.
Драгомир Драгомиров Иванов818/23.10.2019г.
Дюрхан Демиран Дауд699/23.10.2019г.
Елена Серафимовна Кръстева-Георгиева725/23.10.2019г.
Елеонора Методиева Цолова746/23.10.2019г.
Елица Ангелова Йорданова787/23.10.2019г.
Елица Петрова Петрова671/23.10.2019г.
Емил Божидаров Иванов657/23.10.2019г.
Емил Николаев Бурлаков706/23.10.2019г.
Емил Цвятков Бодуров740/23.10.2019г.
Емилиян Младенов Русев634/23.10.2019г.
Енислав Петков Пенев773/23.10.2019г.
Енчо Христов Енев618/23.10.2019г.
Ехлиман Неджибова Ахмедова685/23.10.2019г.
Жасмина Валентинова Кутинчева617/23.10.2019г.
ЗЕЙНЕП АХМЕДОВА РАМАДАНОВА715/23.10.2019г.
Златинка Великова Тодорова708/23.10.2019г.
Златко Петков Ангелов796/23.10.2019г.
Ивайло Димитров Русев788/23.10.2019г.
Ивайло Тодоров Тодоров679/23.10.2019г.
Иван Георгиев Дудев669/23.10.2019г.
Иван Иванов Стоянов630/23.10.2019г.
Иван Йорданов Бухов820/23.10.2019г.
Иван Колев Иванов756/23.10.2019г.
Иван Стойков Дончев625/23.10.2019г.
Иванка Иванова Бенкина637/23.10.2019г.
Иванка Неделчева Русева632/23.10.2019г.
Иванка Николаева Петрова716/23.10.2019г.
Иванка Тодорова Симеонова815/23.10.2019г.
Ивелина Георгиева Иванова677/23.10.2019г.
Иво Радославов Чолаков612/23.10.2019г.
Иглика Лъчезарова Маринова751/23.10.2019г.
Йордан Красимиров Николов807/23.10.2019г.
Йорданка Пенчева Василева693/23.10.2019г.
Камелия Ангелова Йорданова642/23.10.2019г.
Кирил Свиленов Кирилов658/23.10.2019г.
КОЛЮ МИТЕВ КОЛЕВ734/23.10.2019г.
Константин Кънчев Ицов668/23.10.2019г.
Коста Тодоров Цолов750/23.10.2019г.
Красимир Дянков Стефанов720/23.10.2019г.
Красимир Петков Коев666/23.10.2019г.
Кремена Илиева Йорданова674/23.10.2019г.
Кремена Йорданова Кръстева655/23.10.2019г.
Кремена Красимирова Вълчева712/23.10.2019г.
Кристиян Ганчев Ганчев621/23.10.2019г.
Кънчо Иванов Кънев757/23.10.2019г.
Лиляна Иванова Сиракова627/23.10.2019г.
Любомир Александров Ангелов812/23.10.2019г.
Любослав Правдомиров Ячев808/23.10.2019г.
Людмила Руменова Христова667/23.10.2019г.
Магдалена Кирилова Симеонова645/23.10.2019г.
Максим Христов Христов798/23.10.2019г.
Малвина Петрова Цоцева849/24.10.2019г.
Мануела Симеонова Стефанова640/23.10.2019г.
Маргарита Григорова Василчина778/23.10.2019г.
Маргарита Русева Асенова776/23.10.2019г.
Марин Григоров Григоров636/23.10.2019г.
МАРИЯ АТАНАСОВА КОСТОВА741/23.10.2019г.
Мария Василева Игнатова665/23.10.2019г.
Мария Кънчева Кънчева619/23.10.2019г.
Мария Михова Илиева816/23.10.2019г.
Мария Петрова Варамезова730/23.10.2019г.
Марияна Димитрова Енчева713/23.10.2019г.
МАРИЯНКА ИВАНОВА СПАСОВА736/23.10.2019г.
Мартин Красимиров Димитров727/23.10.2019г.
Мартин Светлозаров Бънов651/23.10.2019г.
Мая Кирилова Маринова649/23.10.2019г.
Меран Музаферов Зюлкяров695/23.10.2019г.
Милен Ангелов Симеонов644/23.10.2019г.
МИЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА735/23.10.2019г.
МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕНЕВА793/23.10.2019г.
Милена Стоилова Николова628/23.10.2019г.
Милка Атанасова Балабанова626/23.10.2019г.
Милка Пенчева Михнева783/23.10.2019г.
Милко Георгиев Ненов764/23.10.2019г.
Милко Иванов Георгиев811/23.10.2019г.
Милко Павлов Минчев753/23.10.2019г.
МИНЧО ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ739/23.10.2019г.
Мирослав Блажев Митрофанов648/23.10.2019г.
Мирослав Георгиев Радев709/23.10.2019г.
Митко Иванов Митков683/23.10.2019г.
Митко Минев Моллов742/23.10.2019г.
Моника Юлиянова Христова809/23.10.2019г.
Мюесер Реджеб Хасанова794/23.10.2019г.
Наталия Тодорова Петкова688/23.10.2019г.
Наташа Станкова Моллова743/23.10.2019г.
Невянка Стефанова Неделчева731/23.10.2019г.
Нели Петкова Ноева759/23.10.2019г.
Никола Димитров Борисов704/23.10.2019г.
Николай Иванов Генев770/23.10.2019г.
Николай Неделчев Иванов705/23.10.2019г.
Николина Цанева Радева721/23.10.2019г.
Николинка Иванова Кадиева802/23.10.2019г.
Огнян Иванов Жеков726/23.10.2019г.
Павел Костов Цолов745/23.10.2019г.
Петра Тончева Тодорова761/23.10.2019г.
Петър Атанасов Петров782/23.10.2019г.
Петър Валентинов Петров700/23.10.2019г.
Петър Любенов Владимиров780/23.10.2019г.
Петя Георгиева Парванова747/23.10.2019г.
Пламен Анастасов Карастоянов728/23.10.2019г.
Пламен Ангелов Маринов752/23.10.2019г.
Пламен Владимиров Костов763/23.10.2019г.
Радослав Николаев Пометков641/23.10.2019г.
Радослава Велчева Илиева748/23.10.2019г.
РАДОСТИНА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА737/23.10.2019г.
Ренета Йорданова Стойчева635/23.10.2019г.
Рени Първанова Колева848/24.10.2019г.
РОСЕН ВЕЛИКОВ РУСАНОВ819/23.10.2019г.
РОСЕН ГАНЧЕВ ГАНЕВ792/23.10.2019г.
Росен Иванов Мянков623/23.10.2019г.
Росен Недков Стефанов801/23.10.2019г.
Росен Стефанов Даскалов444/12.08.2019г.
Росица Великова Калайджиева629/23.10.2019г.
Росица Иванова Симеонова766/23.10.2019г.
Румен Здравков Йорданов806/23.10.2019г.
Сава Лазаров Христов760/23.10.2019г.
Сашка Димитрова Билчева719/23.10.2019г.
Сашо Георгиев Щерев614/23.10.2019г.
Светлана Александрова Русинова771/23.10.2019г.
Светлана Борисова Якимова647/23.10.2019г.
Светослав Любомиров Симеонов772/23.10.2019г.
Светослав Свиленов Петров762/23.10.2019г.
Селвие Лютфиева Мустафова817/23.10.2019г.
Силвия Александрова Корабова687/23.10.2019г.
Силвия Георгиева Зонева675/23.10.2019г.
Силвия Петрова Димитрова851/24.10.2019г.
Симеон Валентинов Шеев639/23.10.2019г.
Симеона Георгиева Енева678/23.10.2019г.
Симеонка Маринова Великова710/23.10.2019г.
Стелиан Георгиев Георгиев749/23.10.2019г.
Стефани Красимирова Трайкова672/23.10.2019г.
Стефко Станков Станков660/23.10.2019г.
Стоян Атанасов Йоргов786/23.10.2019г.
Стоянка Борисова Киселова804/23.10.2019г.
Таня Стефанова Варамезова724/23.10.2019г.
Таня Христова Пехливанова652/23.10.2019г.
Теменужка Георгиева Петрова697/23.10.2019г.
Теодора Миланова Дудева664/23.10.2019г.
Тереза Илиянова Димитрова670/23.10.2019г.
Тихомир Владимиров Лачевски723/23.10.2019г.
Тихомир Росенов Величков633/23.10.2019г.
Тодор Николов Николов682/23.10.2019г.
Тодорка Йорданова Байчева722/23.10.2019г.
Тошо Гецов Цирков702/23.10.2019г.
Траян Пламенов Марчев615/23.10.2019г.
Хатидже Даудова Мехмедова694/23.10.2019г.
ХРИСТА ИВАНОВА КЪНЧЕВА738/23.10.2019г.
Христина Борисова Нацева781/23.10.2019г.
Христинка Димитрова Христова686/23.10.2019г.
Христо Ангелов Симеонов622/23.10.2019г.
Христо Светломиров Иванов847/24.10.2019г.
Цанка Славова  Първова767/23.10.2019г.
Цветан Денев Дончев703/23.10.2019г.
Цветелин Милков Иванов810/23.10.2019г.
Чавдар Георгиев Цанев643/23.10.2019г.
Янка Пенева Илиева774/23.10.2019г.
Янка Стоянова Кралева714/23.10.2019г.

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения