Стефан Анков Бояджиев - независим

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Алекси Иванов Алексиев1/20.10.2019г.
Анета Добрева Ангелова1/20.10.2019г.
Антоанета Добрева Вълева1/20.10.2019г.
Бонка Венцеславова Димитрова1/20.10.2019г.
Борислава Евгениева Донева1/20.10.2019г.
Боряна Георгиева Василева1/20.10.2019г.
Валентин Любомиров Иванов1/20.10.2019г.
Венеция Даниелова Великова1/20.10.2019г.
Виктор Пламенов Христов1/20.10.2019г.
Гюляй Метин Ахмед1/20.10.2019г.
Даниел Илиев Донев1/20.10.2019г.
Даринка Георгиева Ненова1/20.10.2019г.
Деян Сидеров Златев1/20.10.2019г.
Диана Бисерова Николова1/20.10.2019г.
Диляна Пламенова Петева1/20.10.2019г.
Димитър Йорданов Петев1/20.10.2019г.
Драгомир Георгиев Димитров1/20.10.2019г.
Елина Пламенова Петева-Миленова1/20.10.2019г.
Жела Атанасова Митева1/20.10.2019г.
Ивайло Николаев Илиев1/20.10.2019г.
Иван Димитров Иванов1/20.10.2019г.
Иван Русев Иванов1/20.10.2019г.
Иванка Цонева Йорданова1/20.10.2019г.
Илиян Димитров Илиев1/20.10.2019г.
Илиян Христов Димитров1/20.10.2019г.
Калоян Великов Петков1/20.10.2019г.
Кенан Метин Ахмед1/20.10.2019г.
Кольо Иванов Динев1/20.10.2019г.
Корнелия Николаева Еманоилова1/20.10.2019г.
Кристиян Ивелинов Пенгезов1/20.10.2019г.
Людмила Великова Стоянова1/20.10.2019г.
Маргарита Лазарова Иванова1/20.10.2019г.
Маринела Огнянова Иванова1/20.10.2019г.
Мария Алекова Тодорова1/20.10.2019г.
Мариян Стефанов Бойчев1/20.10.2019г.
Милена Вълчева Димитрова1/20.10.2019г.
Милена Сашева Якимова-Златева1/20.10.2019г.
Милица Цонева Кирилова1/20.10.2019г.
Мими Рудева Русчуклиева1/20.10.2019г.
Мирена Силвиева Иванова1/20.10.2019г.
Невена Цветомирова Лазарова1/20.10.2019г.
Огнян Димитров Петров1/20.10.2019г.
Павел Иванов Бойчев1/20.10.2019г.
Павел Стоянов Колев1/20.10.2019г.
Пламен Маринов Маринов1/20.10.2019г.
Пламена Миланова Иванова1/20.10.2019г.
Росица Иванова Недялкова1/20.10.2019г.
Румен Петров Денков1/20.10.2019г.
Руси Иванов Русев1/20.10.2019г.
Руслан Калоянов Методиев1/20.10.2019г.
Светлана Йорданова Йорданова1/20.10.2019г.
Светлин Василев Иванов1/20.10.2019г.
Северин Анчев Иванов1/20.10.2019г.
Снежана Георгиева Георгиева1/20.10.2019г.
Снежанка Христова Николова1/20.10.2019г.
Станислав Бончев Бонев1/20.10.2019г.
Стефан Иванов Стефанов1/20.10.2019г.
Теодор Венциславов Димитров1/20.10.2019г.
Тюркян Ремзи Мехмед1/20.10.2019г.
Цветелина Сашева Иванова1/20.10.2019г.
Янка Петкова Колева1/20.10.2019г.

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения