Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Ивелин Петров Тодоров1/13.10.2019
Тихомир Неделчев Неделчев2/13.10.2019
Ивелина Валентинова Стоянова3/13.10.2019
Петьо Петев Пенев4/13.10.2019
Анна Евстатиева Иванова5/13.10.2019
Лиляна Стефанова Кирилова6/13.10.2019
Даниела Владимирова Димитрова7/13.10.2019
Галя Йорданова Иванова8/13.10.2019
Красимира Цветанова Цветанова9/13.10.2019
Меглена Стефанова Кошарова - Барбукова10/13.10.2019
Тодор Великов Барбуков11/13.10.2019
Саша Цветомирова Петрова12/13.10.2019
Илияна Василева Стойкова13/13.10.2019
Стилиян Илиев Грозев14/13.10.2019
Анелия Ангелова Петкова15/13.10.2019
Георги Великов Георгиев16/13.10.2019
Тинка Йорданова Стойчева17/13.10.2019
Благовеска Кирилова Ахтимова18/13.10.2019
Маргарита Димитрова Иванова19/13.10.2019
Бисер Александров Енчев20/13.10.2019
Николай Събев Петров21/13.10.2019
Силвен Воленова Иванова22/13.10.2019
Георги Атанасов Исидоров23/13.10.2019
Ивайло Георгиев Тодоров24/13.10.2019
Стела Дианова Христова25/13.10.2019
Лора Детелинова Димитрова26/13.10.2019
Галина Кръстева Кръстева27/13.10.2019
Павлин Луков Велчев28/13.10.2019
Иваничка Иванова Георгиева29/13.10.2019
Люсиена Цветомирова Георгиева30/13.10.2019
Любомир Минчев Лазаров31/13.10.2019
Ценка Минчева Парашкевова32/13.10.2019
Виолета Славова Добрева33/13.10.2019
Димитра Великова Пенева - Богданова34/13.10.2019
Тереза Бориславова Алексиева35/13.10.2019
Милена Кръстева Алексиева36/13.10.2019
Ани Венелинова Петрова37/13.10.2019
Стефка Пенкова Капелова38/13.10.2019
Катерина Стефанова Капелова - Хаджийска39/13.10.2019
Милен Иванов Хаджийски40/13.10.2019
Анна Стефанова Тонева41/13.10.2019
Радослав Георгиев Тонев42/13.10.2019
Венелин Михов Витанов43/13.10.2019
Веселин Иванов Василев44/13.10.2019
Милка Маринова Енчева45/13.10.2019
Тодор Иванов Енчев46/13.10.2019
Цветанка Ангелова Димитрова47/13.10.2019
Виолета Великова Андреева48/13.10.2019
Венцислав Манев Манев49/13.10.2019
Георги Боянов Георгиев50/13.10.2019
Ивайло Божидаров Стоилов51/13.10.2019
Ивет Веселинова Василева52/13.10.2019
Антоанета Николова Иванова53/13.10.2019
Пламен Тодоров Тодоров54/13.10.2019
Георги Антонов Петков55/13.10.2019
Мая Стефанова Кабаева56/13.10.2019
Дафина Няголова Пенева57/13.10.2019
Симеон Цветелинов Николов58/13.10.2019
Стамен Бориславов Димитров59/13.10.2019
Велислав Красимиров Керчев60/13.10.2019
Веселина Емилова Стоилова61/13.10.2019
Елена Ангелова Коцева62/13.10.2019
Красимир Йорданов Коцев63/13.10.2019
Пенчо Стефанов Пенев64/13.10.2019
Ивелина Асенова Цонева65/13.10.2019
Румен Тодоров Димитров66/13.10.2019
Ивета Венелинова Георгиева67/13.10.2019
Пламен Георгиев Тончев68/13.10.2019
Милена Николова Коева69/13.10.2019
Александър Пламенов Стефанов70/13.10.2019
Йоана Стойнова Стефанова71/13.10.2019
Илиан Красимиров Червенков72/13.10.2019
Гергана Дончева Янкова73/13.10.2019
Николай Кънчев Георгиев74/13.10.2019
Миглена Стефанова Минчева75/13.10.2019
Амалия Стефанова Димитрова76/13.10.2019
Стефан Минчев Димитров77/13.10.2019
Дарина Богомилова Трифонова78/13.10.2019
Павел Красимиров Трифонов79/13.10.2019
Цветанка Димова Трифонова80/13.10.2019
Димитър Йорданов Хараламбиев81/13.10.2019
Веселин Павлов Марков82/13.10.2019
Николинка Ванева Маркова83/13.10.2019
Петя Димитрова Гочева84/13.10.2019
Александър Александров Георгиев85/13.10.2019
Цветелин Трифонов Трифонов86/13.10.2019
Юлиян Тодоров Драгозов87/13.10.2019
Нина Емилова Тодорова88/13.10.2019
Борислав Красимиров Цанев89/13.10.2019
Даниела Петрова Георгиева90/13.10.2019
Петър Василев Георгиев91/13.10.2019
Жулиета Петрова Георгиева92/13.10.2019
Детелина Величкова Георгиева93/13.10.2019
Гинка Димитрова Камарашева94/13.10.2019
Александър Георгиев Камарашев95/13.10.2019
Доротея Василева Василева96/13.10.2019
Христо Николов Коваджиев97/13.10.2019
Евгени Спасов Банов98/13.10.2019
Детелин Левски Димитров99/13.10.2019
Силвия Тодорова Добрева100/13.10.2019
Ангел Йорданов Колев101/13.10.2019
Пламен Валентинов Великов102/13.10.2019
Валентин Великов Петров103/13.10.2019
Савинка Филипова Кючукова104/13.10.2019
Красимир Цанков Йоргов105/13.10.2019
Свилен Ангелов Стойков106/13.10.2019
Стефан Великов Друмев107/13.10.2019
Мая Пламенова Върбанова108/13.10.2019
Велислава Калоянова Чакърова109/13.10.2019
Незабравка Гьокова Цонева110/13.10.2019
Николай Неков Кирилов111/13.10.2019
Петър Господинов Радев112/13.10.2019
Александър Стефанов Александров113/13.10.2019
Даринка Иванова Павлова114/13.10.2019
Стефка Любомирова Петкова115/13.10.2019
Калоян Георгиев Димитров116/13.10.2019
Трифон Стефанов Трифонов117/13.10.2019
Мария Маринова Иванова118/13.10.2019
Майя Димитрова Димитрова119/13.10.2019
Гинка Ангелова Янкова120/13.10.2019
Свилен Стефков Денчев121/13.10.2019
Любомира Коцева Коцева122/13.10.2019
Елена Йорданова Костадинова123/13.10.2019
Мирослав Атанасов Радев124/13.10.2019
Диана Денчева Савова125/13.10.2019
Димитра Георгиева Неделчева126/13.10.2019
Радка Вачкова Петрова127/13.10.2019
Светломир Димитров Петров128/21.10.2019
Христина Петрова Петрова129/21.10.2019
Боряна Тодорова Филева130/21.10.2019
Йордан Мариев Данев131/21.10.2019
Богомил Тодоров Хараламбов132/21.10.2019
Пламена Любенова Шопова133/21.10.2019
Весела Росенова Петрова134/21.10.2019
Йордан Георгиев Петров135/21.10.2019
Емилия Кръстева Йосифова136/21.10.2019
Георги Симеонов Бурлаков137/21.10.2019
Андреана Йорданова Ковачева138/21.10.2019
Петя Йорданова Ковачева139/21.10.2019
Йонко Василев Койчев140/21.10.2019
Ралица Иванова Пенева141/21.10.2019
Елеонора Игнатова Христова142/21.10.2019
Садифе Хасанова Еюбова143/21.10.2019
Васил Милков Плачков144/21.10.2019
Росица Петрова Плачкова145/21.10.2019
Иван Петров Цонев146/21.10.2019
Михаела Петева Тодорова147/21.10.2019
Анета Тодорова Тотева148/21.10.2019
Християна Иванова Янкова149/21.10.2019
Катя Иванова Симеонова150/21.10.2019
Наско Кирилов Андреев151/21.10.2019
Борис Бориславов Димитров152/21.10.2019
Виктория Димитрова Милкова153/21.10.2019
Даниел Руменов Милков154/21.10.2019
Галина Димитрова Петрова155/21.10.2019
Валентин Борисов Пасев156/21.10.2019
Валери Ангелов Пачев157/21.10.2019
Снежанка Иванова Неделчева158/21.10.2019
Кирил Стефанов Кирилов159/21.10.2019
Гицка Атанасова Георгиева160/21.10.2019
Светлана Тодорова Христозова161/21.10.2019
Златка Владимирова Паунова162/21.10.2019
Владимир Владов Димов163/21.10.2019
Христина Пенчева Димова164/21.10.2019
Искрен Стаменов Тодоров165/21.10.2019
Диляна Иванова Иванова166/21.10.2019
Павлинка Кирилова Петкова167/21.10.2019
Стоян Атанасов Стоянов168/21.10.2019
Атанас Стоянов Барбуков169/21.10.2019
Павлин Димов Марков170/21.10.2019
Красимир Бориславов Корнажев171/21.10.2019
Веселина Стефанова Гачевска172/21.10.2019
Анелия Петкова Коева173/21.10.2019
Христо Маринов Енев174/21.10.2019
Иван Трифонов Василев175/21.10.2019
Дани Евлогиев Беров176/21.10.2019
Стефан Иванчев Георгиев177/21.10.2019
Ивелина Любомирова Йорданова178/21.10.2019
Анка Атанасова Данева179/21.10.2019
Йордан Красимиров Петров180/21.10.2019
Николай Димитров Георгиев181/21.10.2019
Галя Иванова Жекова182/21.10.2019
Тихомир Мирославов Петров183/21.10.2019
Георги Петков Петков184/21.10.2019
Росица Димитрова Сеизова185/21.10.2019
Йордан Димитров Калинчев186/21.10.2019
Дафинка Борисова Димитрова187/21.10.2019
Милка Илиева Тодорова188/21.10.2019
Габриела Даниелова Иванова189/21.10.2019
Искрен Георгиев Георгиев190/21.10.2019
Валентин Данаилов Георгиев191/21.10.2019
Георги Николаев Николов192/21.10.2019
Илия Атанасов Савов193/21.10.2019
Ерма Фиданова Михайлова194/21.10.2019
Айдън Сабриев Ибрямов195/21.10.2019
Георги Маринов Михайлов196/21.10.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения