Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 298 МИ
Русе, 06.11.2015

ОТНОСНО: обявяване на избрани общински съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Постъпили са  заявления с вх. №  391/29.10.2015 г.от Наталия Георгиева Кръстева и с вх.№ 392/29.10.2015 от Иван Петров Григоров, избрани за общински съветници в ОбС- Русе от листата на  ПП ГЕРБ, с които заявяват, че не желаят да встъпят в правомощията на общински съветници и молят  да бъдат предприети необходимите действия по компетентност.

С решение от 26.10.2015 г. на ОИК Русе същите са  обявени от ОИК Русе за избрани за общински съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. Предвид изричния отказ на лицата да встъпят в правомощията на общински съветници, следва да бъдат обявени за  избрани следващите кандидати от  листата на ПП ГЕРБ.

Съгласно справката за класиране, изготвена от „Информационно обслужване“ АД, ОИК Русе следва да обявиени за избрани:

Орлин Йорданов Дяков ЕГН ************, с 42 действителни преференции - списък Б

Светлозар Георгиев Симеонов ЕГН ************, с 55 действителни преференции - списък Б

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия Русе

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА Наталия Георгиева Кръстева от списъка на общинските съветници, обявена за избрана с решение от 26.10.2015 г. на ОИК Русе.

ЗАЛИЧАВА Иван Петров Григоров от списъка на общинските съветници, обявен за избран с решение № 259-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК Русе.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Орлин Йорданов Дяков ЕГН **************  от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Светлозар Георгиев Симеонов ЕГН *************** от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 08.11.2015 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения