25.02.2022

Насрочено заседание на ОИК - Русе за 04.03.2022г.от 10.00ч.

Насрочено е заседание на ОИК - Русе за 04.03.2022г., което ще се проведе в зала № 2, ет.2 на Община Русе с обявен проект за дневен ред:

Обсъждане и произнасяне по постъпил сигнал от Станимир Станчев, Елеонора Николова, Деян Недков, Иван Григоров относно искане за прекратяване мандата на общинския съветник Дилян Саманджиев с вх.№ 412 / 23.02.2022г.на ОИК - Русе.

04.03.2022

Съобщение - насрочено е следващо заседание на ОИК - Русе на 11.03.2022г.от 10.00ч

20.11.2019

Съобщение

УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НАПРЕДСТАВИЛИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ СА ПРЕВЕДЕНИ ПО БАНКОВИТЕ ИМ СМЕТКИ НА 19.11.2019 г.

ЗА ОСТАНАЛИТЕ, НЕПОДАЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ, ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАСАТА НА ОБЩИНА РУСЕ  ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ОТ  25.11.2019 г.  ДО  29.11.2019 г.                  -   ДО 70-ТА СЕКЦИЯ;

ОТ  02.12.2019 г.  ДО   06.12.2019 г.                -   ДО 150-ТА СЕКЦИЯ;

ОТ  09.12.2019 г.  ДО 13.12.2019 г.                  -   ДО 217-ТА СЕКЦИЯ.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСАТА В ОБЩИНА РУСЕ:

от 25.11.2019 г.  до 28.11.2019 г.:   от09.00 ч.  до17.00 ч.  

 

НА 29.11.2019 г.: от09.00 ч. до14.00 ч. - поради приключване на месеца.

НА02.12.2019 г.: от 10.30 ч. до17.00 ч.   

 

от 03.12.2019 г.  до 06.12.2019 г.– от  09.00 ч.  до17.00 ч.

от 09.12.2019 г.  до 13.12.2019 г.-   от09.00 ч.  до17.00 ч.

ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ ДНИРАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАСАТА Е:

от 09.00 ч. до 12.00 ч. и  от 13.00 ч. до 17.00 ч., като последният работен ден на касата за 2019 г. ще е 27.12.2019г.

С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАШКИ, ВИ МОЛИМ ДА СПАЗВАТЕ ГРАФИКА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РУСЕ.

31.10.2019

Съобщение

ГРАФИК

ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ  СПИСЪЦИ И

ПЕЧАТИ, И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

НА  02 ОКТОМВРИ 2019 г.

09,00 - 10,00 ч. - СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 217 ДО 151

10,00 - 11,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 150 ДО 101

11,00 - 12,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 100 ДО 051

12,00 - 13,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 050 ДО 001

26.10.2019

Съобщение

Телефонен номер на ОИК Русе за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес - 082 / 506 791

18.10.2019

Обучение на СИК

Общинска избирателна комисия уведомява всички желаещи членове и ръководство на секционни избирателни комисии, че ще бъде проведено обучение в зала "Европа", ет. 2. в Доходно здание Русе по следния график:

21.10.2019 г. от 17:30 ч. за секционни избирателни комисии с номера 1-70
22.10.2019 г. от 17:30 ч. за секционни избирателни комисии с номера 71-140
23.10.2019 г. от 17:30 ч. за секционни избирателни комисии с номера 141-212

 

14.10.2019

Съобщение

С Решение № 160-МИ / 14.10.2019 г. ОИК Русе определи броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 21.10.2019 г.

12.10.2019

Съобщение

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените в Решение № 147–МИ от 09.10.2019 г. секции, както следва:

 

секция

местоположение

адрес

1

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

2

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

9

ПГСАГ "П.Пенев"

бул. Цар Освободител № 105

11

OУ „Иван Вазов”

ул. Петър Берон № 20

31

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. „Левски“ № 1

30

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. „Българска морава“ № 6

51

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

52

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

62

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

63

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

64

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

83

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

84

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

116

ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“

ул. „Байкал“ № 2

124

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

130

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

132

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

146

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

147

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

155

ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Алеи "ВЪЗРАЖДАНЕ"  № 54

157

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

158

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

Община Русе осигурява специализиран транспорт през изборния ден за превозване на лица с физически увреждания от техните домове до избирателната секция и обратно. Заявки се приемат на тел: 881 751 от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 27.10.2019 г.

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Просена

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Ястребово

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Тетово

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Семерджиево

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Сандрово

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Ново село

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Николово

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Мартен

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Хотанца

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Червена вода

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Бъзън

08.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на кметство Басарбово

07.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на община

07.10.2019

Образец на бюлетина за общински съветници

01.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Русе чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Русе.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Русе от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Русе.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

24.09.2019

Съобщение

На 25 септември (сряда) 2019 г. от 12.30 часа в община Русе, ет. 6, зала "Св. Георги" ще се проведе тегленето на жребий за определяне реда за представяне на партиите и коалициите от партии, местните коалиции, инициативни комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

16.09.2019

ВАЖНО!

На вниманието на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК Русе за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.!

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

4. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

5. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА (таблица в EXCEL формат) 

09.09.2019

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Русе

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Русе на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,се приемат в ОИК, в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, в сградата на Община Русе, ет.2, Зала 2, всеки календарен ден от 09:00 часа на 12.09.2019г. до 17,00 ч. на 16.09.2019 г. / не по-късно от 40 дни преди изборния ден/.
 2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Русе на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., се приемат в ОИК, в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, в сградата на Община Русе, ет.2, Зала 2, всеки календарен ден до 17,00 ч. на 16.09.2019 г. / не по-късно от 40 дни преди изборния ден/.
08.09.2019

Важно:

ОИК-Русе напомня, че крайния срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
още съобщения

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения