Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 301 MИ
Русе, 14.11.2015

ОТНОСНО: проверка на технологичния брак и използваните печатни форми в „Дунав прес“ АД

Във връзка с постъпило писмо от Централната избирателна комисия, вх. № 418/14.11.2015 г. по описа на ОИК Русе, относно определяне членове на  ОИК – Русе, които да представляват ОИК при проверка на технологичния брак и използваните печатни форми и унищожаване на същите ,

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – гр. Русе,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

УПЪЛНОМОЩАВА Наталия Руменова МариноваЗаместник – председател на ОИК Русе и Александър Николаев Корфонозов – Член на ОИК Русе, да представляват на 16.11.2015 г. ОИК Русе пред „Дунав прес“ АД при проверка на технологичния брак и използваните печатни форми. 

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 15.11.2015 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения