Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 303 MИ
Русе, 16.11.2015

ОТНОСНО: Изменение на Решене 302-МИ от 14.11.2015 на ОИК Русе.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, ОИК Русе:

 

 

Р Е Ш И:

 

 

           Изменя Решене 302-МИ от 14.11.2015 като текста „УПЪЛНОМОЩАВА Асен Василев Станчев – Председател на ОИК Русе и Ибрям Ахмед Гаваз – Член на ОИК Русе“ да се чете „УПЪЛНОМОЩАВА Наталия Руменова Маринова – Заместник – председател на ОИК Русе и Александър Николаев Корфонозов – Член на ОИК Русе“.

 

            Останалата част на Решене 302-МИ остава непроменена.

 

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 16.11.2015 в 17:55 часа

Свързани решения:

302 MИ/14.11.2015

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения