Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 309 МИ
Русе, 11.04.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Борислав Богомилов Иванов и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

В Общинска избирателна комисия – Русе постъпи писмо от Председателя на Общински съвет – Русе относно смъртта на общинския съветник Борислав Богомилов Иванов, настъпила на 08.04.2017 г.   

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, с неговата смърт.  

Видно от преписа – извлечение от акт за смърт общинският съветник е починал  на 08.04.2017 г.,  поради което ОИК Русе констатира, че е настъпила предвидената в закона хипотеза водеща до прекратяване пълномощията на Борислав Богомилов Иванов и следващия в листата кандидат, следва да бъде обявен за избран за общински съветник.

  

Предвид гореизложеното на основание 87, ал, 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30 ал. 4 т. 13 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Русе

 

РЕШИ:

 

Прекратява пълномощията на Борислав Богомилов Иванов ЕГН **********, като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Русе и обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Русе следващия в съответната листа кандидат на ПП ГЕРБ, а именно: Сашо Тодоров Нунев ЕГН **********.

На избрания общински съветник да се издаде удостоверение.

Решението може да се оспори в срок до седем дни от обявяването му чрез ОИК - Русе пред Административен съд  Русе

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 11.04.2017 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения