РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Блага Илиева Йорданова11 / 22.10.2015
Венцислава Здравкова Петкова4 / 22.10.2015
Здравка Георгиева Радулова3 / 22.10.2015
Иванка Стоилова Крумова1 / 22.10.2015
Марияна Живкова Иванова10 / 22.10.2015
Милен Георгиев Радулов2 / 22.10.2015
Павлина Русева Петкова12 / 22.10.2015
Ралица Красимирова Жекова9 / 22.10.2015
Симеонка Трифонова Симеонова7 / 22.10.2015
Фетие Сюлейманова Ахмедова6 / 22.10.2015
Христимира Борисова Нинова5 / 22.10.2015
Цветанка Андреева Стефанова8 / 22.10.2015
Янка Илиева Данева13 / 22.10.2015

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения