БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Цветан Йончев Сейковски1/15.10.2015
Ненко Светославов Иванов2/15.10.2015
Ана Енчева Данева3/15.10.2015
Анахит Диран Папазян4/15.10.2015
Галина Димитрова Пенева5/15.10.2015
Диана Георгиева Влаева6/15.10.2015
Димитра Искрова Вълкова7/15.10.2015
Димитринка Красимирова Ангелова8/15.10.2015
Димитър Атанасов Георгиев9/15.10.2015
Красимир Христов Влаев10/15.10.2015
Кремена Огнянова Константинова11/15.10.2015
Невянка Георгиева Жекова12/15.10.2015
Светлана Георгиева Димитрова-Иванова13/15.10.2015
Станка Рачева Боянова14/15.10.2015
Юлияна Маринова Николова15/15.10.2015
Антонин Георгиев Георгиев16/15.10.2015
Владимир Цанев Василев17/15.10.2015
Диана Иванова Ласонина18/15.10.2015
Диляна Стефанова Градинарова19/15.10.2015
Димитрина Огнянова Бобчева20/15.10.2015
Елка Радкова Иванова21/15.10.2015
Еркин Нуретинов Узунов22/15.10.2015
Кирил Атанасов Георгиев23/15.10.2015
Красимир Ганчев Кръстев24/15.10.2015
Лиляна Неделчева Маринова25/15.10.2015
Лилия Цонева Атанасова26/15.10.2015
Милен Александров Недев27/15.10.2015
Недка Кънева Колева28/15.10.2015
Росица Михайлова Цонева29/15.10.2015
Румяна Александрова Николова30/15.10.2015
Стефка Георгиева Александрова31/15.10.2015
Тодорка Йорданова Карабурова32/15.10.2015
Цанка Цонева Енчева33/15.10.2015
Алисе Ахмедова Идрис34/15.10.2015
Венета Владимирова Ангелова35/15.10.2015
Галина Петрова Йорданова36/15.10.2015
Гинка Маринова Маринова37/15.10.2015
Иванка Христова Радева38/15.10.2015
Йордан Спасов Йорданов39/15.10.2015
Марийка Костова Владимирова40/15.10.2015
Олга Стефанова Петрова41/15.10.2015
Радосветла Илиева Динкова42/15.10.2015
Светослав Александров Славов43/15.10.2015
Станимира Юлиянова Димитрова44/15.10.2015
Стефан Ивов Влаев45/15.10.2015
Стоянка Цонева Илиева46/15.10.2015
Татяна Петрова Тодорова47/15.10.2015
Даниела Петрова Георгиева48/15.10.2015
Иванка Ангелова Петрова49/15.10.2015
Марин Димитров Драганов50/15.10.2015
Марина Великова Александрова51/15.10.2015
Полина Милчева Пенева52/15.10.2015
Румяна Коева Цанева53/15.10.2015
Тодорка Атанасова Друмева54/15.10.2015
Антония Пенева Цакова55/15.10.2015
Ваня Георгиева Димитрова56/15.10.2015
Георги Тройчев Варимезов57/15.10.2015
Даниела Иванова Кирилова58/15.10.2015
Денислав Иванов Симеонов59/15.10.2015
Елена Върбанова Христова60/15.10.2015
Емилия Иванова Молнар61/15.10.2015
Ивайло Стефанов Димитров62/15.10.2015
Илия Любенов Станчев63/15.10.2015
Маргрита Ангелова Молнар64/15.10.2015
Маргарита Минчева Минчева65/15.10.2015
Ненко Мицов Христов66/15.10.2015
Олга Донева Рангелова67/15.10.2015
Павел Петров Петров68/15.10.2015
Пенка Петкова Иванова69/15.10.2015
Петко Иванов Атанасов70/15.10.2015
Петьо Петков Хаджиев71/15.10.2015
Станчо Любенов Станчев72/15.10.2015
Чавдар Красимиров Йовчев73/15.10.2015
Виолета Петрова Стефанова74/15.10.2015
Георги Илиев Иванов75/15.10.2015
Донка Йорданова Иванова76/15.10.2015
Елица Йорданова Стоянова77/15.10.2015
Иво Бориславов Борисов78/15.10.2015
Калинка Василева Илиева79/15.10.2015
Калоян Николов Йорданов80/15.10.2015
Наталия Цанева Маркова81/15.10.2015
Николай Иванов Неделчев82/15.10.2015
Радка Николова Костадинова83/15.10.2015
Теменужка Стефанова Пълова84/15.10.2015
Цветелина Ганчева Николова85/15.10.2015
Ценка Тодорова Минчева86/15.10.2015
Янка Владимирова Георжгиева87/15.10.2015
Янко Марков Марков88/15.10.2015
Ангелина Петкова Радославова89/15.10.2015
Величка Борисова Цонева90/15.10.2015
Иванка Георгиева Йорданова91/15.10.2015
Пенка Николова Панова92/15.10.2015
Пенка Стоянова Белчева93/15.10.2015
Пенка Христова Славова94/15.10.2015
Венцислав Илиев Василев95/15.10.2015
Стефанка Димитрова Цонева96/15.10.2015
Татяна Стефанова Георгиева97/15.10.2015
Тодор Билчев Йорданов98/15.10.2015
Тодорка Петрова Христова99/15.10.2015
Цеца Станчева Колеолова100/15.10.2015
Валентин Василев Василев101/15.10.2015
Мариана Маринова Михайлова102/15.10.2015
Петя Златкова Везирова103/15.10.2015
Цонка Гатева Цветкова104/15.10.2015
Бончо Василев Илиев105/15.10.2015
Вероника Алексиева Димитрова106/15.10.2015
Златко Великов Златев107/15.10.2015
Лилия Живкова Кочанова108/15.10.2015
Николай Николаев Шишков109/15.10.2015
Петко Йорданов Петков110/15.10.2015
Стефка Христова Владимирова111/15.10.2015
Иваничка Богомилова Симеонова112/15.10.2015
Любомир Илиев Симеонов113/15.10.2015
Магдалена Иванова Петкова114/15.10.2015
Менча Цветанова Соколова115/15.10.2015
Мехнур Деянов Алексиев116/15.10.2015
Мария Кънчева Кънчева117/15.10.2015
Милен Иванов Михалев118/15.10.2015
Софка Георгиева Николова119/15.10.2015
Илия Василев Илиев120/15.10.2015
Тодорка Стоянова Иванова121/15.10.2015
Невянка Антонова Кирилова122/15.10.2015
Никола Георгиев Колев123/15.10.2015
Николай Иванов Генчовски124/15.10.2015
Пенка Николаева Ямукова125/15.10.2015
Стефанка Антонова Николова126/15.10.2015
Даринка Димитрова Тодорова127/15.10.2015
Зорница Венелинова Петкова128/15.10.2015
Васил Андреев Денчев129/15.10.2015
Ремзи Мехмедов Тахиров130/15.10.2015
Мануела Симеонова Стефанова131/15.10.2015
Георги Димитров Тодоров132/15.10.2015
Стефка Иванова Минчева133/15.10.2015
Иван Любомиров Тихомиров134/15.10.2015
Минка Стефанова Тодорова135/15.10.2015
Георги Великов Георгиев136/15.10.2015
Йордан Мирчев Иванов137/15.10.2015
Генчо Йорданов Тодоров138/15.10.2015
Денка Спасова Николова139/15.10.2015
Росен Николов Стефанов140/15.10.2015
Николай Данаилов Маринов141/15.10.2015
Кремена Тодорова Маринова142/15.10.2015
Здравко Василев Плачков143/15.10.2015
Иван Атанасов Иванов144/15.10.2015
Адриана Здравкова Друмева145/15.10.2015
Атанас Иванов Памуков146/15.10.2015
Георги Атанасов Лазаров147/15.10.2015
Мария Горанова Жекова148/15.10.2015
Радка Тонева Захариева149/15.10.2015
Ася Демирова Исаева150/15.10.2015
Христина Иванова Христова151/15.10.2015
Гинка Петрова Маринова152/15.10.2015
Борис Георгиев Борисов153/15.10.2015
Белгин Реджибов Мехмедов154/15.10.2015
Джавид Юсуфов Ахмедов155/15.10.2015
Цецка Георгиева Георгиева156/22.10.2015
Георги Тодоров Мирчев157/22.10.2015
Евгени Нонев Живков158/22.10.2015
Ленин Любенов Керимов159/22.10.2015
Пламен Дочев Йорданов160/22.10.2015
Радка Тонева Захариева161/22.10.2015
Галина Илиева Стоянова162/22.10.2015
Елица Петрова Петкова163/22.10.2015
Наталия Стефанова Димитрова164/22.10.2015
Стефан Парашкевов Димитров165/22.10.2015
Румен Стоянов Гиджуков166/22.10.2015
Светлю Иванов Минев167/22.10.2015
Йорданка Великова Тонева168/22.10.2015
Иван Иванов Жеков169/22.10.2015
Благой Тодоров Дачев170/22.10.2015
Ангелина Петрова Петрова171/22.10.2015
Пенка Василева Илиева172/22.10.2015
Благовеста Борисова Радева173/22.10.2015
Рада Иванова Стоилова174/22.10.2015
Стойко Николов Стойчев175/22.10.2015
Димчо Василев Стефанов176/22.10.2015
Красимир Атанасов Георгиев177/22.10.2015
Татяна Йорданова Маринова178/22.10.2015
Юлия Илиянова Михайлова179/22.10.2015
Илиян Младенов Михайлов180/22.10.2015
Павел Христов Лазаров181/22.10.2015
Росица Керчева Петкова182/22.10.2015
Илиян Венциславов Илиев183/22.10.2015
Ивайло Христов Лазаров184/22.10.2015
Ивелина Тодорова Тодорова185/22.10.2015
Снежанка Христова Тодорова186/22.10.2015
Ваня Димова Лазарова187/22.10.2015
Деница Йорданова Тасева188/22.10.2015
Румяна Димитрова Радкова189/22.10.2015
Щерю Христов Щерев190/22.10.2015
Тодорка Христова Смилова191/22.10.2015
Станчо Неделчев Станчев192/22.10.2015
Василка Калинова Василева193/22.10.2015
Илиян Димов Илиев194/22.10.2015
Теодор Йорданов Тодоров195/22.10.2015
Таня Йорданова Спасова196/22.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 313 МИ / 05.02.2018

  относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

 • № 312 МИ / 23.01.2018

  относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

 • № 311 МИ / 07.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения