БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Боряна Димитрова Цветкова1/16.10.2015
Катя Бориславова Иванова2/16.10.2015
Красимир Георгиев Георгиев3/16.10.2015
Миглена Огнянова Тодорова4/16.10.2015
Албена Любомирова Петрова5/16.10.2015
Александър Георгиев Симеонов6/16.10.2015
Виктор Иванов Минчев7/16.10.2015
Велизар Петров Великов8/16.10.2015
Владислав Митков Иванов9/16.10.2015
Кольо Димитров Стефанов10/16.10.2015
Марин Григоров Григоров11/16.10.2015
Владислав Венциславов Куюмджиев12/16.10.2015
Албена Петрова Георгиева13/16.10.2015
Александър Стоянов Ботев14/16.10.2015
Стоян Христов Ботев15/16.10.2015
Кинка Стоянова Костадинова16/16.10.2015
Виктор Маринов Великов17/16.10.2015
Галя Димитрова Йорданова18/16.10.2015
Иван Петков Синабов19/16.10.2015
Паоло Антонио Манко20/16.10.2015
Светла Василева Иванова21/16.10.2015
Красимир Денков Стефанов22/16.10.2015
Галина Кирилова Иванова23/16.10.2015
Ивалина Пламенова Рачева24/16.10.2015
Ксения Тодорова Матеева25/16.10.2015
Анелия Георгиева Тодорова26/16.10.2015
Йоанна Божидарова Малакова27/16.10.2015
Миглена Миткова Манчева28/16.10.2015
Пепа Йорданова Христова29/16.10.2015
Милена Филипова Денкова30/16.10.2015
Галина Василева Георгиева31/16.10.2015
Стефка Йорданова Недялкова32/16.10.2015
Стефко Георгиев Недялков33/16.10.2015
Никола Маринов Станев34/16.10.2015
Владислав Живков Драгиев35/16.10.2015
Тома Филипов Филипов36/16.10.2015
Дургут Дорханов Ахмедов37/16.10.2015
Михаела Стоянова Стоянова38/16.10.2015
Станимир Василев Банов39/16.10.2015
Никола Станчев Бонев40/16.10.2015
Дочка Драганова Петрова41/16.10.2015
Слава Еремиева Шишкова42/16.10.2015
Боян Борисов Мицов43/16.10.2015
Свилен Георгиев Георгиев44/16.10.2015
Ценка Минчева Парашкевова45/16.10.2015
Вархам Хайко Худавердян46/16.10.2015
Мартин Иванов Нацев47/16.10.2015
Силвия Маринова Атанасова48/16.10.2015
Веницислав Илиев Джуков49/16.10.2015
Лъчезар Любомиров Симеонов50/16.10.2015
Полина Божидарова Петкова51/16.10.2015
Пенка Йорданова Терзийска52/16.10.2015
Мирхан Реханов Юсеинов53/16.10.2015
Борис Николаев Борисов54/16.10.2015
Павлина Георгиева Иванова55/16.10.2015
Ангел Кирилов Ангелов56/16.10.2015
Вероника Красимирова Василева57/16.10.2015
Йордан Бисеров Вълчев58/16.10.2015
Нина Вескова Василева59/16.10.2015
Лиляна Манолова Николова60/16.10.2015
Албена Николова Бенкова61/16.10.2015
Миланка Любенова Димитрова62/16.10.2015
Лилия Ивайлова Димитрова63/16.10.2015
Валентин Цанков Цанков64/16.10.2015
Маринела Юлиянова Маринова65/16.10.2015
Стилиян Николаев Коев66/16.10.2015
Азнив Сероп Нишанян67/16.10.2015
Звезделин Николов Николов68/16.10.2015
Анелия Петрова Виткова69/16.10.2015
Атанас Веселинов Балкански70/16.10.2015
Иван Тодоров Иванов71/16.10.2015
Десислава Величкова Стоянова72/16.10.2015
Ивелина Неделчева Маринова73/16.10.2015
Преслава Христова Цветкова74/16.10.2015
Стоянка Господинова Панайотова75/16.10.2015
Анка Белчева Минкова76/16.10.2015
Еленора Георгиева Кирилова77/16.10.2015
Станимир Руменов Станев78/16.10.2015
Силвия Емилова Иванова79/16.10.2015
Георги Христов Бацалов80/16.10.2015
Ейлин Ебазерова Юсуфова81/16.10.2015
Айсел Недим Хасан82/16.10.2015
Аднан Ахмед Кехаямехмед83/16.10.2015
Иван Георгиев Стоков84/16.10.2015
Илиян Дилянов Панайотов85/16.10.2015
Деян Цанков Димов86/16.10.2015
Нели Хубанова Манолова87/16.10.2015
Георги Василев Валентинов88/16.10.2015
Бранимир Маринов Кушев89/16.10.2015
Преслав Ангелов Илиев90/16.10.2015
Велина Зафирова Демирова91/16.10.2015
Стефан Василев Петров92/16.10.2015
Никола Иванов Николов93/16.10.2015
Ивелина Лъчезарова Минчева94/16.10.2015
Георги Тодоров Крумов95/16.10.2015
Христина Николаева Дончева96/16.10.2015
Елица Пламенова Костадинова97/16.10.2015
Борис Станчев Борисов98/16.10.2015
Йоана Бисерова Методиева99/16.10.2015
Мирослава Денчева Георгиева100/16.10.2015
Мариета Иванова Вълчева101/16.10.2015
Магда Тодорова Минчева102/16.10.2015
Александър Божидаров Богданов103/16.10.2015
Галина Димитрова Флешерова104/16.10.2015
Маргарита Тодорова Трънкова105/16.10.2015
Велислава Пламенова Кушева106/16.10.2015
Денчо Георгиев Пъшев107/16.10.2015
Димитринка Димитрова Данева108/16.10.2015
Павел Стефанов Стойнов109/16.10.2015
Иванка Пенчева Драгиева110/16.10.2015
Валентин Върбанов Неделчев111/16.10.2015
Росица Йорданова Александрова112/16.10.2015
Михаил Десиславов Тодоров113/16.10.2015
Мариана Борисова Рачева114/16.10.2015
Пеньо Христов Пенев115/16.10.2015
Екатерина Христова Тотева116/16.10.2015
Берислава Илиянова Димитрова117/16.10.2015
Даниела Петкова Йорданова118/16.10.2015
Емилия Илиева Иванова-Димитрова119/16.10.2015
Бисер Ченев Атанасов120/16.10.2015
Георги Димитров Маринов121/16.10.2015
Йорданка Димитрова Петкова122/16.10.2015
Ваня Великова Райкова123/16.10.2015
Анета Йорданова Неделчева124/16.10.2015
Динка Великова Братоева125/16.10.2015
Яна Стоянова Николова126/16.10.2015
Атче Сабриева Османова127/16.10.2015
Марийка Ангелова Маринова128/16.10.2015
Иван Блажев Банчев129/16.10.2015
Владимир Николаев Вачев130/16.10.2015
Велизар Деянов Деков131/16.10.2015
Надежда Виолетова Лалева132/16.10.2015
Цветанка Благоева Иванова133/16.10.2015
Виктория Карл Арндт134/16.10.2015
Кристина Трифонова Стоянова135/16.10.2015
Икнур Хасанов Алиев136/16.10.2015
Цветелина Тодорова Иванова137/16.10.2015
Джейлян Тунжаева Исмаилова138/16.10.2015
Габриела Димитрова Софранова139/16.10.2015
Илиян Петков Петков140/16.10.2015
Андриана Кънчева Бакалова141/16.10.2015
Росица Христова Илиева142/16.10.2015
Вицка Тодорова Буюрджиева143/16.10.2015
Даниела Бойкова Левтерова144/16.10.2015
Валентина Любенова Минева145/16.10.2015
Елизар Орлинов Острев146/16.10.2015
Павел Росенов Дунов147/16.10.2015
Катя Стефанова Ангелова148/16.10.2015
Христо Светославов Мирчев149/16.10.2015
Силвия Тодорова Пенева150/16.10.2015
Снежанка Николова Ганчева151/16.10.2015
Алена Игоревна Суханова152/16.10.2015
Радка Йорданова Йорданова153/16.10.2015
Атанас Христов Христов154/16.10.2015
Цветелин Дончев Дончев155/16.10.2015
Венелин Иванов Георгиев156/16.10.2015
Антонка Иванова Марчева157/16.10.2015
Виолета Николова Герговска158/16.10.2015
Милен Николов Пенчев159/16.10.2015
Виктор Ангелов Веселинов160/16.10.2015
Ралица Христова Панайотова161/16.10.2015
Гюлсевим Хасанова Мустафова162/16.10.2015
Рубие Бехчетова Ибрахимова163/16.10.2015
Лъчезар Ленинов Любенов164/16.10.2015
Димитър Йорданов Господинов165/16.10.2015
Стелиян Венциславов Райков166/16.10.2015
Милен Иванов Шаханов167/16.10.2015
Виктория Веселинова Шаханова168/16.10.2015
Мариян Ленинов Любенов169/16.10.2015
Деян Атанасов Димитров170/16.10.2015
Кадер Ахмедов Османов171/16.10.2015
Геновева Желева Среброва172/16.10.2015
Мариета Петрова Тодорова173/16.10.2015
Виктор Данчев Маджаров174/16.10.2015
Кирил Йорданов Кирилов175/16.10.2015
Галина Йорданова Йорданова176/16.10.2015
Владимир Стоянов Минчев177/16.10.2015
Борислав Емилов Борисов178/16.10.2015
Пламенка Петрова Топалова179/16.10.2015
Мартин Стефанов Стоянов180/16.10.2015
Янка Стойкова Ганчева181/16.10.2015
Марияна Красимирова Русанова182/16.10.2015
Емилия Ангелова Атанасова183/16.10.2015
Светослав Красимиров Георгиев184/16.10.2015
Ивайло Валентинов Борисов185/16.10.2015
Светослав Добрев Иванов186/16.10.2015
Ивелина Николаева Стоянова187/16.10.2015
Бисер Цачев Марков188/16.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 313 МИ / 05.02.2018

  относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

 • № 312 МИ / 23.01.2018

  относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

 • № 311 МИ / 07.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения