ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Антоанета Величкова Димова1/18.10.2015
Иво Радославов Чолаков2/18.10.2015
Николай Георгиев Събева3/18.10.2015
Сашо Георгиев Щерев4/18.10.2015
Нина Борисова Димитрова5/18.10.2015
Жасмина Валентинова Кутинчева6/18.10.2015
Веселина Емилова Стоилова7/18.10.2015
Боян Милков Йорданов8/18.10.2015
Димитър Димитров Божилов9/18.10.2015
Тодор Георгиев Желев - заместен10/18.10.2015
Благовеста Трифонова Желева - заместен11/18.10.2015
Росен Иванов Мянков12/18.10.2015
Анелия Стоянова Дамянова13/18.10.2015
Весела Петкова Стоянова14/18.10.2015
Милка Атанасова Балабанова15/18.10.2015
ХРИСТО САВЧЕВ САВОВ16/18.10.2015
РАДОСВЕТ БИСЕРОВ ХРИСТОВ17/18.10.2015
ИЛИЯНА ИВАНОВА КОСТОВА18/18.10.2015
ИВАЙЛО ОРЛИНОВ ОРЛОВ19/18.10.2015
Магдалена Кирилова Симеонова20/18.10.2015
Марияна Миленова Димитрова21/18.10.2015
Иван Кънчев Марчев22/18.10.2015
Чавдар Георгиев Цанев23/18.10.2015
Петрана Ангелова Цанева24/18.10.2015
Десислава Димитрова Димитрова25/18.10.2015
Камелия Ангелова Йорданова26/18.10.2015
Йоанна Елеонорова Петкова27/18.10.2015
Стефка Георгиева Цветкова28/18.10.2015
Григор Цветанов Григоров - заместен29/18.10.2015
Юлиян Димитров Стоянов30/18.10.2015
Цветанка Петрова Велкова31/18.10.2015
Мирослав Блажев Митрофанов32/18.10.2015
Енчо Христов Енев33/18.10.2015
Милко Димитров Малаков34/18.10.2015
Кремена Йорданова Кръстева35/18.10.2015
Михаил Христов Стоянов36/18.10.2015
Наташа Димитрова Колева37/18.10.2015
Милена Петрова Ангелова38/18.10.2015
Магдалена Венциславова Боянова39/18.10.2015
Цвятко Борисов Карастоянов40/18.10.2015
Веселинка Панова Карастоянова41/18.10.2015
Любомир Крумов Ангелов42/18.10.2015
Маргарита Дамянова Миланова43/18.10.2015
Иван Диянов Иванов44/18.10.2015
Николай Любомиров Малчев45/18.10.2015
Мартин Красимиров Димитров46/18.10.2015
Моника Иванова Дачева - заместен47/18.10.2015
Пламен Петков Петров48/18.10.2015
Ценка Георгиева Колева- Благоева49/18.10.2015
Велислава Петрова Желязкова-Стойчева50/18.10.2015
Красимир Петков Коев51/18.10.2015
Константин Кънчев Ицов - заместен52/18.10.2015
Мартин Илков Илиев53/18.10.2015
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ШЕКЕРОВ - заместен54/18.10.2015
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА НИКИФОРОВА55/18.10.2015
ДЕНИСЛАВ ДРУМЕВ СТЕФАНОВ56/18.10.2015
АНА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА57/18.10.2015
Венцислав Александров Кондев58/18.10.2015
СТАНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА КОНДЕВА59/18.10.2015
Митко Иванов Митков60/18.10.2015
Полина Георгиева Георгиева61/18.10.2015
Ехлиман Неджебова Ахмедова62/18.10.2015
Христина Димитрова Христова63/18.10.2015
Венета Тодорова Тодорова64/18.10.2015
Тодор Николов Николов65/18.10.2015
Димитър Цвятков Шенков66/18.10.2015
Генка Ангелова Трифонова67/18.10.2015
Валентин Милчев Цанков68/18.10.2015
Биляна Сашева Якимова69/18.10.2015
Георги Димитров Димитров70/18.10.2015
Антоанета Борисова Гочева71/18.10.2015
Събина Димова Колева - Кюранова72/18.10.2015
Георги Петков Георгиев73/18.10.2015
Десислава Николова Николова74/18.10.2015
Венета Маринова Тодорова - заместен75/18.10.2015
Марийка Иванова Георгиева76/18.10.2015
Ахмед Мехмедов Джуджев77/18.10.2015
Павлинка Николаева Славова78/18.10.2015
Евгения Валентинова Петрова79/18.10.2015
Теменужка Георгиева Петрова80/18.10.2015
Анелия Великова Петрова81/18.10.2015
Волери Костов Тонев82/18.10.2015
Стоилка Николова Борисова83/18.10.2015
Павлина Стоянова Трифонова84/18.10.2015
Денислав Иванов Димитров85/18.10.2015
Димитър Петев Петров86/18.10.2015
Димитър Радев Цолов87/18.10.2015
Галина Светославова Цвяткова88/18.10.2015
Стефан Николаев Панов89/18.10.2015
Зейнеб Ахмедова Юзджан90/18.10.2015
Йордан Петров Кралев91/18.10.2015
Янка Стаянова Кралева92/18.10.2015
Виржиния Ивайлова Кузманова93/18.10.2015
Тошко Йорданов Пенчев94/18.10.2015
Ванина Донкова Донева95/18.10.2015
Лъчезара Здравкова Кожухарова96/18.10.2015
Семира Нехатова Халкаджиева97/18.10.2015
Галя Бориславова Трифонова98/18.10.2015
Стефан Здравков Кожухаров99/18.10.2015
Йорданка Димова Кирилова100/18.10.2015
Йорданка Драгнева Иванова101/18.10.2015
Мартина Тошкова Пенчева102/18.10.2015
Людмил Йорданов Стефанов103/18.10.2015
Йордан Стефанов Нарлиев104/18.10.2015
Огнян Иванов Жеков105/18.10.2015
Мариела Живкова Личева106/18.10.2015
Пламен Атанасов Карастоянов107/18.10.2015
Анастас Любенов Иванов108/18.10.2015
Пламен Пламенов Бонев109/18.10.2015
Тодор Стефанов Петков110/18.10.2015
Таня Стефанова Варамезова111/18.10.2015
Мария Петрова Шопова112/18.10.2015
Кольо Митев Колев113/18.10.2015
Росен Симеонов Иванов114/18.10.2015
Стоян Йорданов Стоянов115/18.10.2015
Силвия Димитрова Крумова116/18.10.2015
Николай Маринов Маринов117/18.10.2015
Румяна Николова Неделчева118/18.10.2015
Деница Руменова Генова119/18.10.2015
Мариянка Иванова Спасова120/18.10.2015
Радослав Ивов Иванов121/18.10.2015
Румяна Стефанова Маринова122/18.10.2015
Петър Ангелов Ярков123/18.10.2015
Наташа Станкулова Моллова124/18.10.2015
Пламен Дянков Стоянов125/18.10.2015
Венета Стоянова Яркова126/18.10.2015
Алекси Минчев Алексиев127/18.10.2015
Искрена Данова Василева128/18.10.2015
Митко Минев Моллов129/18.10.2015
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА130/18.10.2015
Галин Михайлов Камбуров131/18.10.2015
Милко Павлов Минчев132/18.10.2015
Димитринка Кирилова Христова133/18.10.2015
Виолетка Владимирова Стоянова134/18.10.2015
Тодор Пенев Цонев135/18.10.2015
Сава Лазаров Христов136/18.10.2015
Димитър Тодоров Христов137/18.10.2015
Марин Димитров Маринов138/18.10.2015
Кънчо Иванов Кънев139/18.10.2015
Кичка Александрова Кръстева140/18.10.2015
Пенка Стоянова Кьосева141/18.10.2015
Веселина Стефанова Митителова142/18.10.2015
Милко Георгиев Ненов143/18.10.2015
Илияна Димитрова Кръстева144/18.10.2015
Кремена Атанасова Митева145/18.10.2015
Венцислав Йорданов Георгиев146/18.10.2015
Славея Петрова Петкова147/18.10.2015
Сватослав Любомиров Симеонов148/18.10.2015
Йордан Йосифов Йорданов149/18.10.2015
Иваило Тодоров Дудушки150/18.10.2015
Румяна Върбанова Дудушка151/18.10.2015
Габриела Петрова Славова152/18.10.2015
Захаринка Георгиева Захариева153/18.10.2015
Тихомир Димитров Ярков154/18.10.2015
Емил Александров Попов155/18.10.2015
Регина Пламенова Върбанова156/18.10.2015
Юлия Стефанова Кулова157/18.10.2015
Пламена Колева Кирилова158/18.10.2015
Теодора Цветомирова Тончева159/18.10.2015
Бисер Димитров Йорданов160/18.10.2015
Наска Бончева Трайкова161/18.10.2015
Антоанета Николова Димитрова162/18.10.2015
Ганчо Христов Коларски163/18.10.2015
Даниел Димитров Господинов164/18.10.2015
Ангел Пъшев Иванов165/18.10.2015
РУМЯНКА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА166/18.10.2015
РОСЕН ВЕЛИКОВ РУСАНОВ167/18.10.2015
Емилия Неделчева Тодорова168/18.10.2015
Милена Стоянова Цонева169/18.10.2015
МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕНЕВA170/18.10.2015
ЦВЕТЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА МАРИНОВА171/18.10.2015
Бисер Михайлов Борисов172/18.10.2015
Георги Иванов Георгиев173/18.10.2015
Павел Игнатов Пасев174/18.10.2015
Мария Руменова Малчева - заместен175/18.10.2015
Радостина Богомилова Тихова - заместен176/18.10.2015
Миглена Георгиева Вълканова-Иванова177/18.10.2015
Нина Владимирова Михова - заместен178/18.10.2015
Росен Недков Стефанов179/18.10.2015
Георги Иванов Василев180/18.10.2015
Стефан Иванов Буренков181/18.10.2015
Димитър Спасов Бонев - заместен182/18.10.2015
Десислава Стефанова Минкова183/18.10.2015
Росица Йорданова Неделчева184/18.10.2015
Светлин Георгиев Великов185/18.10.2015
Георги Илиев Пенков186/18.10.2015
Ивайло Божидаров Стоилов187/18.10.2015
Илхан Руждиев Хюсниев188/18.10.2015
Ренал Илханов Руждиев189/18.10.2015
Цветан Иванов Цанев190/18.10.2015
Венцислав Иванов Атанасов191/18.10.2015
Димитър Владимиров Неделчев192/18.10.2015
Минка Георгиева Гецова193/18.10.2015
Здравко Стефанов Павлов194/18.10.2015
Шехиназ Мендуева Хълмиева195/18.10.2015
Цветанка Евгениева Пометкова196/18.10.2015
ДАНИЕЛ ПАВЛОВ БАСАРБОЛИЕВ197/18.10.2015
Иван Неделчев Йорданов198/18.10.2015
Дилян Ангелов Йорданов - заместен199/18.10.2015
ИСКРА ЛАМБЕВА ДОНЧЕВА200/20.10.2015
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА201/20.10.2015
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА202/20.10.2015
Галина Георгиева Гецова203/20.10.2015
Детелина Бонева Йосифова204/20.10.2015
Румяна Борисова Иванова205/20.10.2015
Рени Велкова Георгиева206/20.10.2015
Соня Иванова Йорданова207/20.10.2015
Иван Иванов Стоянов208/20.10.2015
Георги Василев Ганчев209/20.10.2015
Юлиан Йорданов Петров210/20.10.2015
Мадалена Захаринова Хритова211/20.10.2015
Нели Петкова Петкова212/21.10.2015
Димитричка Бонева Ценкова213/21.10.2015
Венелин Гришков Ранков214/21.10.2015
Калоян Емилов Кирилов215/21.10.2015
Татяна Теодосиева Андреева216/21.10.2015
Иванчо Минчев Минчев217/23.10.2015
Мирослав Георгиев Радев218/23.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 313 МИ / 05.02.2018

  относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

 • № 312 МИ / 23.01.2018

  относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

 • № 311 МИ / 07.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения