Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Русе, 11.09.2019

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции в Община Русе, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019г.

На основание чл. 87, ал.1 т.3 и т.7 от ИК, във връзка с чл.8,ал.8 ИК, Решение № 570-МИ/26.07.2019г. на ЦИК и Заповед №РД-01-2538/26.08.2019г. на кмета на Община Русе, ОИК – Русе,

Р Е Ш И:

 1. Формира единни номера на избирателни секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., като номерът на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

АА е номер 18 – номер на Област Русе;

ВВ е номерът на общината в изборния район, съгласно ЕКАТТЕ – 27 /двадесет и седем/;

СС е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите като Русе се записва 00;

ХХХ  е номерът на секция в общината.

 1. Утвърждава и формира единната номерация за всяка избирателна секция в район 18 27 - Русе за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: № 18 27 00 001 - 18 27 00 210 вкл. в Община Русе, Област Русе.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 11.09.2019 в 20:03 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения