Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 102-МИ
Русе, 22.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от ПП Възраждане.

Постъпило е предложение от ПП Възраждане подадено от Дилян Пламенов Саманджиев с вх. № 103/22.09.2019 г., за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

Приложени са изискуемите от чл. 414, ал. 1 от Изборния кодекс документи за регистрация на листа за общински съветници.

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, ОИК Русе

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от ПП Възраждане, както следва:

 1. Дилян Пламенов Саманджиев, ЕГН: **********,
 2. Златан Ванев Василев, ЕГН: **********,
 3. Георги Йорданов Георгиев, ЕГН: **********,
 4. Александрина Тодорова Йорданова, ЕГН: **********,
 5. Мирослав Маринов Радулов, ЕГН: **********,
 6. Йоан Красимиров Цонев, ЕГН: **********,
 7. Кирил Емилов Тодоров, ЕГН: **********,
 8. Юлиян Валентинов Георгиев, ЕГН: **********,
 9. Ивайло Петров Ангелов, ЕГН: **********,
 10. Денислав Гошев Денев, ЕГН: **********,
 11. Атанас Георгиев Атанасов, ЕГН: **********,
 12. Милен Иванов Боев, ЕГН: **********,
 13. Петър Иванов Иванов, ЕГН: **********.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения