Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 121-МИ
Русе, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от МК МИР

Постъпило е предложение от МК МИР, подадено Стелиян Богданов Стефанов с вх. № 123/ 24.09.2019 г., за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

Приложени са изискуемите от чл. 414, ал. 1 от Изборния кодекс документи за регистрация на листа за общински съветници.

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, ОИК Русе

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидатска листа общински съветници  в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от МК МИР, както следва:

 1. Камен Петров  Милков, ЕГН: **********
 2. Екатерина  Илиева Барбова, ЕГН: **********
 3. Диляна Емилова Желева, ЕГН: **********
 4. Стелиян Богданов Стефанов, ЕГН: **********
 5. Дончо  Димитров Добрев, ЕГН: **********
 6. Румен Николаев Яковчев, ЕГН: **********
 7. Петър Найденов Калинов, ЕГН: **********
 8. Илко Младенов  Камбуров, ЕГН: **********
 9. Станимир Василев Георгиев, ЕГН: **********
 10. Силян Мартинов Иванов, ЕГН: **********
 11. Анатоли Анчев Костадинов, ЕГН: **********
 12. Йонко Миленов  Киткарски, ЕГН: **********
 13. Джеват Неази Кадир, ЕГН: **********
 14. Красимир Петров  Настев, ЕГН: **********
 15. Зорница Наскова Георгиева, ЕГН: **********
 16. Синан Рейханов Хебибов, ЕГН: **********
 17. Петър Михайлов  Йорданов, ЕГН: **********
 18. Дилян  Иванов Данев, ЕГН: **********
 19. Ивайло Цветанов  Начев, ЕГН: **********
 20. Румен Александров Ваташки, ЕГН: **********
 21. Цветомир Любомиров Цветков, ЕГН: **********
 22. Иван  Методиев Иванов, ЕГН: **********
 23. Цветелин Иванов Панков, ЕГН: **********

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:14 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения