Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Русе, 25.09.2019

ОТНОСНО: служебно заличаване на регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник на община Русе в изборите, които ще се проведат в Община Русе на 27.10.2019 г.

С решение № 22-144 от 13.09.2019 год. Общинската избирателна комисия Русе е регистрирала Инициативен комитет за издигане на Владислав Стефанов Вълканов като независим кандидат за общински съветник в Русе в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 27.10.2019 г., за което е издадено удостоверение № 13 от 15.09.2019 год. на ОИК – Русе.

 

В срока по чл.416 ал.4 от ИК до 17.00 часа   на  24.09.2019 год. Инициативния комитет за  издигане на Владислав Стефанов Вълканов като независим кандидат за общински съветник в Русе в изборите за общински съветници не е предал в ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независимия кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи за участие в изборите.

 

Предвид гореизложеното на основание чл. 418 ал.5  от ИК  и Решение № 943 – МИ от 02.09.2019 год. раздел VII  т.40 на ЦИК, Общинската избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА   регистрацията на Инициативен комитет в състав:

 1. Гергана Пламенова Пенева
 2. Цветанка Стефанова Йорданова
 3. Лилянка Ангелова Николаева

 

за издигане на Владислав Стефанов Вълканов като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници в Община Русе, които ще проведат на 27.10.2019 г. поради непредставяне в срока по чл.416 ал.4 от ИК списък на лицата ,  които подкрепят регистрацията на независимия кандидат съгласно изискванията на Изборния кодекс.

 

           ОБЕЗСИЛВА издаденото Удостоверение № 13 от 15.09.2019 год. на ОИК-  Русе.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 25.09.2019 в 16:00 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения