Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 136-МИ
Русе, 30.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване графичния файл с образец на бюлетината и тиража за всеки вид избор в община Русе в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Във входящата поща на ОИК - Русе e постъпило писмо с вх. 143/30.09.2019 г. на ЦИК относно одобряване от Общинските избирателни комисии на графичния файл с образец за отпечатване на бюлетината и тиража за всеки вид избор.

ОИК - Русе като взе предвид броя на избирателите в Община Русе и по съответни населени места, където ще се произведат избори и за кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. завишени с 10%, следва да бъде одобрен следния тираж:

 

 

 

Видове бюлетини

 

Тираж

1.

КМЕТ на Община  РУСЕ  

158000

2.

Общински съветници в Община РУСЕ            

158000

3.

Кмет на кметство БАСАРБОВО                 

1200

4.

Кмет на кметство БЪЗЪН

1200

5.

Кмет на кметство МАРТЕН

3400

6.

Кмет на кметство НИКОЛОВО

2500

7.

Кмет на кметство НОВО СЕЛО

1100

8.

Кмет на кметство ПРОСЕНА

500

9.

Кмет на кметство САНДРОВО

1100

10.

Кмет на кметство СЕМЕРДЖИЕВО

1100

11.

Кмет на кметство ТЕТОВО

1800

12.

Кмет на кметство ХОТАНЦА

700

13.

Кмет на кметство ЧЕРВЕНА ВОДА

1200

14.

Кмет на кметство ЯСТРЕБОВО

400

 

 В изпълнение на горното и на основание  Решение 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК и писмо с вх. № 143/30.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 209, ал. 1, изр. второ, чл. 209, ал. 3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, Общинска избирателна комисия - Русе,

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец за отпечатване на бюлетината за всеки вид избор на територията на Община Русе.

 

 1. ОДОБРЯВА тиража на бюлетините за всеки вид избор както следва:

 

 Видове бюлетини

 Тираж

1.

КМЕТ на Община  РУСЕ  

158000

2.

Общински съветници в Община РУСЕ            

158000

3.

Кмет на кметство БАСАРБОВО                 

1200

4.

Кмет на кметство БЪЗЪН

1200

5.

Кмет на кметство МАРТЕН

3400

6.

Кмет на кметство НИКОЛОВО

2500

7.

Кмет на кметство НОВО СЕЛО

1100

8.

Кмет на кметство ПРОСЕНА

500

9.

Кмет на кметство САНДРОВО

1100

10.

Кмет на кметство СЕМЕРДЖИЕВО

1100

11.

Кмет на кметство ТЕТОВО

1800

12.

Кмет на кметство ХОТАНЦА

700

13.

Кмет на кметство ЧЕРВЕНА ВОДА

1200

14.

Кмет на кметство ЯСТРЕБОВО

400

  

Решението на Общинска избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 30.09.2019 в 13:12 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения