Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Русе, 01.10.2019

ОТНОСНО: Служебно заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник без постоянен и настоящ адрес в община Русе в изборите за общински съветници и кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

С решение № 113-МИ Русе от 24.09.2019 г.  Общинската избирателна комисия Русе е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от КП „Алтернативата на гражданите“. В нея под номер 8 е регистриран  Емил Езекиев , ЕГН: **********, като му е издадено удостоверение № 14-8 от същата дата.

С писмо на ЦИК изх.№ МИ-15-599 / 01.12019 г общинската избирателна комисия  е уведомена за извършената проверка от ГД “ГРАО“ в МРРБ, при която е установено, че Емил Езекиев , ЕГН: ********** под № 8 в листата за общински съветници на КП „Алтернативата на гражданите“ няма нито постоянен, нито настоящ адрес в Община Русе, поради което и не отговаря на изискванията на условията по т.1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.

На основание чл.87 ал.1 т.15 ИК  следва да бъде заличена неговата регистрация на горното основание.

При заличаването на кандидата за общински съветник позицията му следва да остане празна и следващите кандидати да не се пренареждат. При отпечатване на списъка с кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за информационното табло на мястото на заличения кандидат  се отпечатва „заличен“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 т.15 вр. с чл.397 ИК, писмо на ЦИК изх.№ МИ-15-599/01.10.2019 г. и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК , Общинската избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Емил Езекиев , ЕГН: ********** под №8 в листата за общински съветници на КП „Алтернативата на гражданите“, кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници в Община Русе, които ще се проведат на 27.10.2019 г. поради липса на постоянен и настоящ адрес в Община Русе.

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото Удостоверение № № 14-8­/24.09.2019 год. на ОИК-  Русе.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:51 часа

Свързани решения:

113-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения