Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 139-МИ
Русе, 02.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пламен Рашев упълномощен представител на КП БСП за България относно унищожени агитационни материали.

В ОИК е  постъпила  жалба с вх. № 148 / 02.10.2019 г.  от Пламен Рашев- упълномощен представител на  КП БСП за България , в която се твърди за унищожаване на агитационни материали на кандидата за кмет на община Русе Пенчо Милков. Към жалбата са приложени снимки , на които се вижда, че върху вече поставени на регламентираните места  плакати на кандидата за кмет на община Русе, издигнат от МК БСП за България са налепени плакати на кандидата на ПП ГЕРБ. Приложеният снимков материал се отнася за пирамидата до хотел “Дунав”, на местата за агитационни материали на новоизграденото кръгово кръстовище до хотел “Рига” в началото на „Дълбокият път“, както и на пресечната точка на бул. “България” и бул. “Гоце Делчев”.

 

С жалбата се иска ОИК – Русе да предприеме действия по компетентност съгласно дадените правомощия.

 

Като разгледа жалбата ОИК – Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства се осъществява състав на нарушение на чл.183 ал.5 от ИК, но не може да бъде и не е установено лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушение. Поради тези обстоятелства, независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване на тези нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административно-наказателно отговорно лице.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Пламен Христомиров Рашев, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител.

 

УКАЗВА на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. партии, коалиции и инициативни комитети да спазват разпоредбите на Изборния кодекс.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 02.10.2019 в 19:04 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения