Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 140-МИ
Русе, 02.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от МК Съюз на Демократичните сили / СДС, ДБГ, БНД, Движение 21/, представлявана от Станимир Станчев относно нарушение на предизборната кампания от ПП ГЕРБ.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 149  от 02.10.2019 г. от Станимир Станчев - упълномощен представител на МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / , в която се твърди за извършени нарушения на чл.183 ал. ал.3 , като са унищожени плакати на кандидата за кмет на местната коалиция Елеонора Николова. Посочва се, че на 01.10.2019 год. в тъмната част на деня на посочените в жалбата регламентирани места за агитационни материали върху плакатите на кандидата за кмет на МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / са залепени плакати на кандидата за кмет на ПП ГЕРБ . Към жалбата е приложен снимков материал, като се посочва, че на една от снимките се вижда и лицето, което лепи върху плакатите , но не се посочва неговото име и адрес. 

 

С жалбата се иска ОИК – Русе да се премахнат посочените агитационни материали, да бъде санкциониран нарушителя и да се укаже на съответната политическа партия да спазва ИК.

 

Като разгледа жалбата ОИК – Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства се осъществява състав на нарушение на чл.183 ал.5 от ИК, но не може да бъде и не е установено лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушение. Поради тези обстоятелства, независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване на тези нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административно-наказателно отговорно лице.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Станимир Станчев, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител.

 

УКАЗВА на регистрианите за участие в изборите за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. партии, коалиции и инициативни комитети да спазват разпоредбите на Изборния кодекс.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 02.10.2019 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения