Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 142-МИ
Русе, 07.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Свилен Иванов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 155  от 07.10.2019 г. от Свилен Иванов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 06.10.2019 г по чл.183 ал. ал.3 , като са поставени рекламни брошури, флаери и картички на кандидата за кмет на МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / гр. Мартен в сградата на кметството, поставени са транспаранти между ел.стълбове на Община Русе и ЖР средно напрежение , собственост на ЕРП  на петокласен общински път  и друг транспарант между ел.стълб на Общината и ограда на сервиз.

Към жалбата е приложен снимков материал, от който е видно къде са поставени транспарантите.

По отношение на първото твърдяно нарушение не се сочат доказателства.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Като разгледа жалбата ОИК – Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства относно транспарантите се осъществява състав на нарушение на чл.183 ал.3 от ИК, но не може да бъде и не е установено лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушение. На основание чл.186 ал.1 ИК следва да се изпрати настоящото решение на Кмета на Община Русе за премахване на двата транспаранта.

По отношение на рекламните материали в кметство Мартен следва да се остави без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Свилен Иванов, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител.

 

Да се изпрати настоящото решение на Кмета на Община Русе за премахване на двата транспаранта на кандидата за кмет на кметство Мартен от МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / , поставени в нарушение на ИК в района на кметство Мартен между електрическите стълбове.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 07.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения