Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Русе, 09.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Бедрос Левон Пехливанян относно нарушение на предизборната кампания от МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 /

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 160  от 08.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян -  упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 08.10.2019 г на територията на гр. Мартен за разпространение на агитационни материали на МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 /  с техен кандидат за кмет на кметство гр. Мартен а именно:

 1. На централната улица „Св. Св. Кирил и Методий“, на кръстовището с ул. „Витоша“, използвайки вишка на фирма :Ел“ – поставяне на трансперант между дърво и бетонов стълб на ЕРП.
 2. На ул. „България“ срещу бл.1 използвайки вишка на фирма :Ел“ – поставяне на трансперант между дърво и бетонов стълб на ЕРП.
 3. На ул. „България“- поставяне на трансперант между бетонови стълбове на ЕРП.

Към жалбата е приложен снимков материал и видео клип, от който е видно къде са поставени транспарантите.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

След извършена проверка от представители на ОИК – Русе, се констатира наличието на посочените в жалбата обстоятелства относно транспарантите и е отчетено нарушение на чл.183 ал.3 от ИК, като са поставени не по установения от закона ред.

На основание чл.186 ал.1 ИК следва да се изпрати настоящото решение на Кмета на Община Русе за премахване на трите транспаранта.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Бедрос Пехливанян, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител.

 

Указва на кмета на община Русе да премахне транспарантите на кандидата за кмет на кметство Мартен от МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / , поставени в нарушение на ИК в района на кметство Мартен между електрическите стълбове, описани по-горе в настоящото решение.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване транспарантите на кандидата за кмет на кметство Мартен от МК Съюз на демократичните сили / СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21 / , поставени в нарушение на ИК в района на кметство Мартен между електрическите стълбове, описани по-горе в настоящото решение.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 19:54 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения