Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Русе, 09.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Емил Милушев, относно нарушение на предизборната кампания от „Българско Национално Обединение“

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 162  от 09.10.2019 г. от Емил Милушев, в която се твърди за извършени нарушения на 09.10.2019 г.  на територията на гр. Русе, на кръговото кръстовище на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“ на стълбовете от контактната мрежа за тролейбуси, е разпространен агитационен материал  /транспарант/  на посочената партия с техния кандидат за кмет и водач на листата. Подобен агитационен материал е поставен и на кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Ботев“.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Комисията след проверка на място констатира, че посочените агитационни материали не съдържат изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК съдържание. Конкретно -  липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Емил Милушев, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановен конкретен нарушител.

 

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 от ИК, поставени от партия «Българско национално обединение», на кръгово кръстовище на бул.»Липник» и бул.»Цар Освободител», от страната на ОД МВР – Русе, както и на кръстовището на бул.»Цар Освободител» и бул.»Христо Ботев».

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на транспарантите на кандидата за кмет на община Русе от партия „Българско национално обединение“ , поставени в нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения