Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 150-МИ
Русе, 09.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от МК МИР, представлявана от Стелиян Стефанов, относно нарушение на предизборната кампания от МК БСП за България

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 168  от 09.10.2019 г. от Стелиян Стефанов - представител на МК МИР, в която се твърди за извършени нарушения на 30.09.2019 г.  в публикация във вестник „Утро“ бр.225/8730/ от същата дата, като е публикувана статия „Б.Т.Р. даде старт на кампанията на БСП за България и Пенчо Милков“ , в която не е изпълнено изискването на чл.183 ал.2 ИК.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Комисията след като се запозна със цитираната статия, намира, че същата е написана от журналист и няма качеството на агитационен материал по смисъла на чл.183 ал.1 ИК. В нея не е необходимо да се съдържа изискуемото в чл.183 ал.2 от ИК съдържание, а именно информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Стелиян Стефанов - представител на МК МИР като неоснователна.

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения