Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Русе, 11.10.2019

ОТНОСНО: Приемане на отпечатани бюлетини за Община Русе, определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Русе, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

В ОИК Русе е постъпило писмо от Централната избирателна комисия с вх. № 172/10.10.2019 г. относно определяне членове на  ОИК – Русе, които да приемат отпечатаните бюлетини за Община Русе, определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Русе, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. и писмо с изх. № МИ–15–807/09.10.2019г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – гр. Русе,

 

Р Е Ш И:

 

 ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА, следните членове на Общинската избирателна комисия – Русе, както следва:

 

 1. Милена Хинкова, ЕГН ********** – секретар на ОИК-Русе.
 2. Анелия Дудева, ЕГН ********** – член на ОИК – Русе.

 

Резервен член:

Шейнур Мейсуд Еюб, ЕГН ********** - зам.председател на ОИК-Русе.

 

които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Русе да представляват ОИК - Русе пред „Печатница БНБ“ АД, като приемат отпечатаните бюлетини за Община Русе,съпровождат транспортното средство, което ги превозва, както и да подпишат приемо-предавателен протокол за тях.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 11.10.2019 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения