Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 156-МИ
Русе, 13.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, относно нарушение чл. 183, ал. 2 и ал. 3 от ИК във връзка с поставени агитационни материали на територията на община Русе.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 187  от 13.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 11.10.2019 г.  на територията на гр. Русе, на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Съединение“ след спирката на Пантеона в гр. Русе между ел. стълбове, собственост на Община Русе е поставен транспарант на ПП „Българско национално обединение“ в нарушение на чл. 183 ал. 2 и на ел. стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК „БСП за България“, нарушаващи чл. 183, ал.3, а именно агитационни материали, поставени на нерегламентирани места.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

Комисията констатира, че посочените агитационни материали на МК „БСП за България“ са поставени на стълбовете на електропреносната мрежа на тролейбусите от градския транспорт по ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“. Кметът на община Русе със своя Заповед № РД-01-2669 от 12.09.2019г. е определил съответните места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Русе. Посочените в жалбата агитационни материали, при тези обстоятелства са поставени на нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

 По отношение на поставения агитационен материал на ПП „Българско национално обединение“ на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Съединение“ след спирката на Пантеона, то комисията констатира, че същия не съдържа задължителната в закона информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал, което е нарушение по чл.183 ал.2 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 и 3 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Бедрос Пехливанян, относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. поради неустановени конкретни нарушители.

 

Уважава жалбата относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на ИК по отношение както на агитационните материали на ПП „Българско национално обединение“, така и и по отношение тези на МК „БСП за България“.

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.2 и ал.3 от ИК, на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Съединение“ след спирката на Пантеона в гр. Русе между ел. стълбове, собственост на Община Русе на ПП „Българско национално обединение“ и на ел. стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК „БСП за България“.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на транспарантите на кандидата за кмет на община Русе от партия „Българско национално обединение“ , поставени в нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

* Публикувано на 13.10.2019 в 16:23 часа

Свързани решения:

159-МИ/14.10.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения