Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Русе, 14.10.2019

ОТНОСНО: изменение на решение на ОИК № 156/13.10.2019 г

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 187  от 13.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 11.10.2019 г.  на територията на гр. Русе, на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Съединение“ след спирката на Пантеона в гр. Русе между ел. стълбове, собственост на Община Русе е поставен транспарант на ПП „Българско национално обединение“ в нарушение на чл. 183 ал. 2 и на ел. стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК „БСП за България“, нарушаващи чл. 183, ал.3, а именно агитационни материали, поставени на нерегламентирани места.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Комисията е констатирала, че посочените агитационни материали на МК „БСП за България“ са поставени на стълбовете на електропреносната мрежа на тролейбусите от градския транспорт по ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ и тъй като кметът на община Русе със своя Заповед № РД-01-2669 от 12.09.2019г. е определил съответните места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Русе е приела, че  посочените в жалбата агитационни материали, при тези обстоятелства са поставени на нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

 Днес, 14.10.1019 г г с вх.№ 191/14.10.2019 г 14.15 ч в ОИК беше представен договор от ОП „Русе арт“ от 07.10.2019 г , от който е видно, че общинското предприятие е предоставило на МК „БСП за България“ на основание Наредба № 7 на Общински съвет Русе правото на временно поставяне на РИЕ и монтиране на 20 бр. хоругви, включително и на посочените в жалбата места. Тъй като жалбата е постъпила в неработен ден и към момента на постановяване на решението не е била направена необходимата за целта справка,  а същото е постановено в срок от 24 часа, следва да бъде изменено в тази си част.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.  3 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

 

Обезсилва Решение № 156/13.10.2019 г относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на ИК по отношение на агитационните материали на МК „БСП за България.

Отменя същото в частта, с която Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.3 от ИК, на ел. стълбове от двете страни на ул. „Борисова“ и бул. „Скобелев“ агитационни материали на МК „БСП за България“.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на транспарантите на кандидата за кмет на община Русе от партия „Българско национално обединение“ , поставени в нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 18:11 часа

Свързани решения:

156-МИ/13.10.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения