Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
Русе, 14.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК „БСП за България“, относно нарушение чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с поставени агитационни материали по стълбове и спирки в населените места – с.Басарбово, с.Просена, с. Тетово на територията на община Русе.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 189  от 14.10.2019 г. от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК „БСП за България“, в която се твърди за извършени нарушения при поставяне на агитационни материали в селата Басарбово, Просена и Тетово. В с.Тетово на всички електрически стълбове по протежение на централната улица в селото. В село Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до селото/. В село Просена – на всички електрически стълбове в селото.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

Комисията констатира, че посочените агитационни материали са поставени в с.Тетово на всички електрически стълбове по протежение на централната улица в селото. В село Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до селото/. В село Просена – на всички електрически стълбове в селото. Посочените в жалбата агитационни материали, при тези обстоятелства са поставени на нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 и 3 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183 ал.3 от ИК.

 

УВАЖАВА жалбата относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

Указва на кметовете на селата Басарбово, Просена и Тетово да премахнат агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл.183 ал.3 от ИК, поставени в с.Тетово на всички електрически стълбове по протежение на централната улица в селото, в село Басарбово – на всички спирки от обществения транспорт /от гр. Русе до селото/, в село Просена – на всички електрически стълбове в селото.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кметовете на кметствата на селата Басарбово, Просена и Тетово за премахване на агитационните материали, при нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения