Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Русе, 14.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

На осн. чл. 90 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление по чл. 37 от Изборния кодекс. Съгласно писмо наш вх. № 192/14.10.2019 г., в община Русе са подадени 60 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 

На основание  чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 и чл. 92, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе,

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ 2 /два/ броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

ОПРЕДЕЛЯ общият брой на членове в секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително председател, заместник-председател и секретар – 7 (седем) членове.

УТВЪРЖДАВА единна номерация на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия съответно с  № 18 27 00 211 и № 18 27 00 212.

НАЗНАЧАВА поименния състав на секцията.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения