Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Русе, 16.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Венцислав Ангелов – упълномощен представител на ПП „Българско национално обединение“, относно нарушение чл. 183, ал. 4 от ИК

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 199  от 16.10.2019 г. от Венцислав Ангелов – упълномощен представител на ПП  „Българско национално обединение“,  в която се твърди за извършени нарушения на  чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения на територията на гр. Русе.

В жалбата се изнасят твърдения за нелоялно, противоправно и неморално агитиране на гражданите. Посочени са адреси на поставените агитационните материали а именно: спирка Оборище, спирка блок №6-кв. Дружба, спирка до СУ „Йордан Йовков“, спирка Булстрад Арена, спирка Ангел Кънчев, двете спирки на СБА, спирка Олимп, спирка стадион Дунав, спирка след бул. „Цар Освободител“, спирка бл.403 и билбордове след Париж посока ул.“Доростол“, по бул. Липник, на кръстовището на Олимп, бл. Поп Харитон на бул. „Скобелев“.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

ОИК – Русе, след извършена проверка констатира, че спирките са отдадени на концесия и ПП ГЕРБ имат сключен договор за наем на рекламна площ с концесионера, както и сключен договор за външна реклама. Отделно от това, в жалбата липсват каквито и да било доказателства във връзка с изложените твърдения в нея.

При тези обстоятелства, Общинската избирателна комисия намира, че жалбата се явява неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.2 и 3 и 4 от ИК, ОИК – Русе.

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Венцислав Ангелов – упълномощен представител на ПП „Българско национално обединение“, относно нарушение чл. 183, ал. 3 и 4 от ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Шейнур Мейсуд Еюб

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 16.10.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения