Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 181-МИ
Русе, 23.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 246  от 22.10.2019 г. от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди за извършени нарушения на 21.10.2019 г. на територията на гр. Русе, на автобусна спирка Вимес, по ул. „Плиска“, посока Захарна фабрика върху плакатите на ПП ГЕРБ, върху карето, в което е изписан номера за гласуване на ПП ГЕРБ е залепен стикер с номера на кандидата за кмет на местна коалиция „БСП за България“. Също се твърди, че на различни места на територията на гр. Русе е налице същото нарушение.

 

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс и разпореждане за премахване на агитационните материали в нарушение на ИК.

 

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

 

Общинската избирателна комисия намира, че посочените агитационни материали на местна коалиция „БСП за България“ са разположени в нарушение на чл. 183, ал. 5 и следва да бъдат премахнати.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22 вр.чл.183 ал.5 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 183, ал.5 от ИК.

 

Уважава жалбата от Бедрос Пехливанян – упълномощен представител на ПП ГЕРБ относно искането за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 5 от ИК.

Оставя без уважение жалбата в частта относно установяване на извършител като недоказана.

 

УКАЗВА на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на чл.183, ал.5 от ИК, на автобусна спирка Вимес, по ул. „Плиска“, посока Захарна фабрика на МК „БСП за България“.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на посочените агитационни материали на МК „БСП за България“, поставени в нарушение на ИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения