Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 183-МИ
Русе, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на Община Русе на МК „Съюз на демократичните сили“

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с вх. № 251/23.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител на МК „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/. Към същото са приложени изискуемите документи от чл.118, ал.1 на Изборния кодекс.

 

След извършена проверка,  на основание чл. 118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТИРА 145 бр. застъпници на кандидатска листа за кмет на Община Русе в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от МК „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение.

ОТКАЗВА да регистрира Нели Бодурова-Бахарян като застъпник на кандидатска листа за кмет на Община Русе в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от МК „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/, поради това, че лицето е назначено като член на СИК.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 23.10.2019 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения